Fastställande av en placeringsfonds stadgar

Enligt 8 kap. 5 § i lagen om placeringsfonder ska en placeringsfonds stadgar och ändringar i dem fastställas av Finansinspektionen.

Fondbolaget kan ansöka om fastställande av en placeringsfonds stadgar via Finansinspektionens elektroniska kommunikationssystem genom att logga in i systemet, fylla i de begärda uppgifterna och skicka in ansökan till Finansinspektionen.

Finansinspektionen handlägger ansökan och meddelar fondbolaget sitt beslut via det elektroniska kommunikationssystemet. E-tjänsten har en meddelandefunktion för kontakttaganden som gäller handläggningen av ansökan. För fastställande av stadgar debiterar Finansinspektionen en åtgärdsavgift enligt sin gällande åtgärdstariff. Åtgärdsavgiften tas ut enligt de uppgifter som matats in i systemet.

Inloggning till Finansinspektionens e-tjänster

Inloggningssida för Finansinspektionens tjänster