Makrotillsynsbeslut 14.6.2016

Se också

Pressmeddelande 14.6.2016: Makrotillsynsbeslut: Lägsta gräns för riskvikterna för bostadslån, det kontracykliska buffertkravet förblir noll