Makrotillsynsbeslut 6.7.2015

Se också

Pressmeddelande 6.7.2015: Makrotillsynsbeslut: Finlands systemviktiga banker har identifierats och buffertkrav har fastställts för dem