Makrotillsynsbeslut (systemriskbuffert) 29.6.2018

Direktionens beslut (pdf)

  • Finansinspektionens direktörs beslutsförslag, 19 mars och 26 juni, 2018 (pdf, på finska)

Yttranden (pdf, på finska)

Nyckeltal och rapport

Se också