Makrotillsynsbeslut 16.3.2015

Se också

Pressmeddelande 16.3.2015: Det första makrotillsynsbeslutet: Finansinspektionen ställer inga strängare krav för bankerna