Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

Föreskrifter och anvisningar 8/2016 Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster (versionen 3) (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling