Tillsynsmeddelande 15.3.2024 – 12/2024

Ändringar i föreskrifter och anvisningar 8/2016 Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

Finansinspektionen har gjort ändringar i föreskrifter och anvisningar 8/2016, Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster. Ändringarna gäller det nya rapporteringssystemet om finansiell ställning och risker i företag under tillsyn. Införandet av systemet inverkar på inlämnandet av tillsynsuppgifter. Ändringarna gäller följande rapporter:

  • Redovisningsdata (MA)
  • Stora exponeringar (MU)
  • Kapitalbas (MV)
  • Kreditgivning (MJ)

Därtill har Finansinspektionen ändrat föreskrifterna och anvisningarna så att det i fortsättningen förutsätts att alla betalningsinstitut (även institut för elektroniska pengar) lämnar in en MJ-rapport om kreditgivning oberoende av om instituten beviljar de krediter som avses i rapporten eller inte. Om det i institutets verksamhet inte ingår att bevilja krediter, kan rapporten inlämnas med anteckningen ”ingenting att rapportera”.

Finansinspektionen påpekar även att rapporteringen om redovisningsdata (MA) förutom i annat tillsynsarbete även utnyttjas för fastställande av tillsynsavgifterna.

Ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 April 2024.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Newreportingsystem(at)finanssivalvonta.fi (tekniska frågor om rapporteringen)
  • Juha Eerikäinen, senior övervakare, tfn 09 183 5322 eller juha.eerikainen(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 8/2016