Valvottavatiedote 15.3.2024 – 12/2024

Muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin 8/2016 Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt

Finanssivalvonta on tehnyt muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin 8/2016 Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt. Muutokset koskevat uutta valvottavien taloudellisen tilan ja riskien raportointijärjestelmää. Sen käyttöönotto muuttaa valvontatietojen toimittamista. Muutos koskee seuraavia tiedonkeruita:

  • Tilinpäätöstiedot (MA)
  • Suuret asiakasriskit (MU)
  • Omat varat (MV)
  • Luotonmyöntö (MJ)

Lisäksi Finanssivalvonta on muuttanut määräyksiä ja ohjeita niin, että jatkossa kaikilta maksulaitoksilta (ml. sähkörahayhteisöt) edellytetään myös luotonmyöntämistä koskevan MJ-raportin toimittamista riippumatta siitä, myöntävätkö laitokset raportissa tarkoitettuja luottoja vai eivät. Mikäli luottoja ei laitoksen toiminnassa myönnetä, voi raportin jättää ”ei raportoitavaa” -raporttina.

Finanssivalvonta tuo myös esiin sen, että laitosten tilinpäätöstietoja koskevaa raporttia (MA) hyödynnetään niiden valvontamaksujen määrittämistarkoituksessa muun valvontatyön ohella.

Määräysten ja ohjeiden muutosten voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.4.2024.

Lisätietoja antaa

  • Newreportingsystem(at)finanssivalvonta.fi (raportoinnin tekniset kysymykset)
  • Juha Eerikäinen, vanhempi valvoja, puhelin 09 183 5322 tai juha.eerikainen(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Määräykset ja ohjeet 8/2016