Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt

Määräykset ja ohjeet 8/2016 (pdf)

Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt

  • voimassa 1.1.2017 alkaen
  • muutettu 1.4.2024

Näihin määräyksiin ja ohjeisiin liittyvät seuraavat liitteet:

1. Vastuuvakuutus (PII)

2. Toimilupa

Määräykset ja ohjeet 8/2016 Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt (versio 3)

Muuta aiheeseen liittyvää

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot
  • Lausuntopyyntö 4/2016 Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet X/2016 Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt

Määräys- ja ohjeluonnoksesta saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 4/2016, 29.6.2016 (dnro FIVA 9/01.00/2016) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

Lausuntopyyntö muutos määräykset ja ohjeet 8/2016 Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt

Määräys- ja ohjekokoelma