Pakotesääntelyn ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvä asiakkaan tunteminen

Määräykset ja ohjeet 4/2023 (pdf)

Pakotesääntelyn ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvä asiakkaan tunteminen

  • voimassa 1.3.2024 alkaen
  • muutettu 30.5.2024

Määräykset ja ohjeet 4/2023 Pakotesääntelyn ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvä asiakkaan tunteminen (versio 1)

Muuta aiheeseen liittyvää

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot

Lausuntopyyntö (FIVA/2023/951) Määräykset ja ohjeet: Pakotesääntelyn ja jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvä asiakkaan tunteminen

Määräys- ja ohjekokoelma