Valvottavatiedote 30.5.2024 – 39/2024

Muutoksia pakotteita koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin 4/2023

Finanssivalvonta on muuttanut pakotteita koskevia määräyksiä ja ohjeita 4/2023. Muutokset tulevat voimaan 27.62024.

Muutokset liittyvät valvottavan velvoitteisiin suhteessa kansallisiin jäädyttämispäätöksiin. Kansalliset jäädyttämispäätökset omistuksen ja määräysvallan osalta tekee keskusrikospoliisi. Valvottavan ei siten tarvitse itse tehdä selvitystä kansallisten jäädyttämispäätösten osalta siitä, onko asiakas tai liiketoimen osapuoli kansallisten jäädyttämispäätösten kohteena omistuksen tai määräysvallan kautta.

Määräyksiä ja ohjeita on muutettu seuraavasti:

  • poistettu luvun 6 kohdat 5 ja 6
  • muokattu luvun 6 kohtia 24 ja 25
  • muokattu luvun 7 kohtia 16, 18 ja 31
  • poistettu luvun 8 kohta 2
  • muokattu luvun 8 kohtaa 7
  • lisätty luku 12 Muutoshistoria

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Muutetut määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 27.6.2024.

Lisätietoja antaa

Anssi Leisio, vanhempi asiantuntija, puhelin 09 183 5524 tai anssi.leisio(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Määräykset ja ohjeet 4/2023 Pakotesääntelyn ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvä asiakaan tunteminen