Tillsynsmeddelande 30.5.2024 – 39/2024

Ändringar i föreskrifter och anvisningar 4/2023 om sanktioner

Finansinspektionen har ändrat föreskrifter och anvisningar 4/2023 som gäller sanktioner. Ändringarna träder i kraft 27.6.2024.

Ändringarna hänför sig till de förpliktelser som företagen under tillsyn har med avseende på nationella frysningsbeslut. Centralkriminalpolisen fattar nationella frysningsbeslut när det gäller innehav och bestämmande inflytande. I fråga om nationella frysningsbeslut behöver företaget under tillsyn alltså inte själv utreda om en kund eller en part i en transaktion är föremål för nationella frysningsbeslut genom innehav eller bestämmande inflytande.

Föreskrifterna och anvisningarna har ändrats som följer:

  • i kapitel 6 har styckena 5 och 6 strukits
  • i kapitel 6 har styckena 24 och 25 ändrats
  • i kapitel 7 har styckena 16, 18 och 31 ändrats
  • i kapitel 8 har stycke 2 strukits
  • i kapitel 8 har stycke 7 ändrats
  • kapitel 12 Ändringshistorik har tillfogats

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft

De ändrade föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft 27.6.2024.

Närmare upplysningar lämnas av

Anssi Leisio, senior expert, tfn 09 183 5524 eller anssi.leisio(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 4/2023 Kundkännedom i anslutning till iakttagandet av sanktionsbestämmelser och nationella frysningsbeslut