Rapportering av hypoteksbanksverksamhet

Föreskrifter och anvisningar 7/2012 (pdf)

Rapportering av hypoteksbanksverksamhet

  • gäller fr.o.m. 31.12.2012 tills vidare
  • ändringsdatum 8.12.2022, gäller från 30.9.2023

Rapport över hypoteksbanksverksamhet 

Rapport över hypoteksbanksverksamhet (gäller från 30.9.2023)

Föreskrifter och anvisningar 7/2012 

Rapportering av hypoteksbanksverksamhet (version 1)

 

Läs mer

Föreskriftssamling