Tillståndsförfaranden och riskhantering vid hypoteksbanksverksamhet

Föreskrifter och anvisningar 6/2012 (pdf)

Tillståndsförfaranden och riskhantering vid hypoteksbanksverksamhet

  • gäller fr.o.m. 1.10.2012 tills vidare

Läs mer

Föreskriftssamling