Lausuntopyyntö 23.6.2014 – 6/2014

Finanssivalvonnan operatiivisen riskin hallintaa koskevat määräykset ja ohjeet rahoitussektorin valvottaville

FIVA 8/01.00/2014

Lausuntopyyntö

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa operatiivisen riskin hallintaa koskevien uusien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta rahoitussektorin valvottaville. Uusi sääntely kuuluu Finanssivalvonnan uuteen määräyskokoelmaan.

Lausunnot luonnoksesta pyydämme toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 8.8.2014.

Uudistuksen sisältö 

Lausunnolle lähetettävä luonnos uusiksi määräyksiksi ja ohjeiksi sisältää Finanssivalvonnan rahoitussektorille annettavan sääntelyn operatiivisen riskin hallinnasta. Määräykset ja ohjeet perustuvat voimassa oleviin standardeihin 4.4b ja RA 4.2. Luvussa 9.2 on annettu määräykset vuotuisesta suurimpien operatiivisen riskin vahinkotapahtumien raportoinnista.

Finanssivalvonnan voimassa olevista standardeista kumotaan operatiivisiin riskeihin liittyvät standardit 4.4b ja RA 4.2 sekä maksulaitoksille annettujen standardien 6.1 ja RA 6.1 operatiiviseen riskiin liittyvät luvut.

Luonnoksessa on otettu huomioon HE 39/2014 laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo  

Määräysten ja ohjeiden on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2014.

Lausuntojen julkistaminen

Julkaisemme saamamme lausunnot uusien määräysten ja ohjeiden julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan internet-sivustolla sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista ja että Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta ei muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon sääntelyn lopullisessa muodossa.

Lisätietoja

Lisätietoja uusien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta antavat toimistopäällikkö Markku Koponen, puhelin 010 831 5389 ja riskiasiantuntija Tuomo Malin, puhelin 010 831 5324.

Liitteet  

Luonnos määräyksiksi ja ohjeiksi operatiivisen riskin hallinnasta

Jakelu 

Suomen Pankki
Valtiovarainministeriö
OP-Pohjola osk
Paikallisosuuspankkiliitto ry
Säästöpankkiliitto ry
S-Pankki
Kuntarahoitus
Finanssialan keskusliitto ry
KHT-yhdistys ry