Markkinoiden väärinkäyttöasetus – MAR

Markkinoiden väärinkäyttöasetus (EU) N:o 596/2014 (MAR) ja direktiivi markkinoiden väärinkäytöstä määrättävistä rikosoikeudellista seuraamuksista 2014/57/EU (MAD II) tulivat pääosin sovellettaviksi 3.7.2016.  Asetuksen keskeisenä tavoitteena on turvata rahoitusmarkkinoiden luotettavuus ja parantaa sijoittajansuojaa.  

MAR sääntelee markkinoiden väärinkäyttöä eli sisäpiirikauppoja, sisäpiiritiedon laitonta ilmaisemista, markkinoiden manipulointia ja sisäpiiritiedon julkistamista. Lisäksi MAR asettaa velvoitteita muun muassa liikkeeseenlaskijoiden johtohenkilöille ja heidän lähipiiriinsä kuuluville sekä markkinoiden ylläpitäjille ja sijoituspalveluyrityksille. MAR sääntelee myös markkinoiden tunnustelua, sijoitussuosituksia sekä sellaisia julkisten laitosten levittämiä tilastoja tai ennusteita, joilla voi olla huomattava vaikutus rahoitusmarkkinoihin

MAR on asetuksena suoraan sovellettavaa sääntelyä, ja MAD II on sisällytetty osaksi kansallista sääntelyä. MARiin liittyy laaja 2-tason sääntely, joka on annettu komission 2-tason asetuksina. Komissio on antanut 2-tason asetuksia muun muassa sisäpiiritiedon julkistamisen ja julkistamisen lykkäämisen teknisistä menettelytavoista, johtohenkilöiden liiketoimien ilmoittamisen ja julkistamisen muodosta ja mallista sekä sisäpiiriluetteloiden muodosta ja päivitystavasta.

Ketä MAR koskee?

MAR koskee esimerkiksi seuraavia yhtiöitä:

 • säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevia yhtiöitä (pörssilistan yhtiöt)
 • monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevia yhtiöitä (esim. First North -yhtiöt)
 • organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä (OTF) kaupankäynnin kohteena olevia yhtiöitä
 • joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijoita tietyin edellytyksin.
Joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijat

MAR koskee joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijoita, jos joukkovelkakirjalaina on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä.

MARin myötä joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijoita koskevat muun muassa vaatimukset sisäpiiritiedon julkistamisesta ja julkistamisen lykkäämisestä, sisäpiiriluetteloiden ylläpitämisestä, johdon ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittamisesta ja julkistamisesta sekä heitä koskevista kaupankäynnin rajoituksista.

Mitä rahoitusvälineitä MAR koskee?

MAR koskee

 • säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevia rahoitusvälineitä
 • monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä (MTF) olevia rahoitusvälineitä
 • organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä (OTF) olevia rahoitusvälineitä
 • rahoitusvälineitä, joiden hinta tai arvo määräytyy säännellyllä markkinalla, monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tai organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevan rahoitusvälineen perusteella
 • päästöoikeuksien tai muiden niihin perustuvien huutokauppatuotteiden huutokauppaa huutokauppapaikassa, jolle on annettu säännellyn markkinan toimilupa
 • OTC-kaupankäyntiä edellä mainituilla rahoitusvälineillä.

Lisäksi markkinoiden manipulaatio ja siihen liittyvä kielto koskee myös hyödykkeitä koskevia spot-sopimuksia tietyin edellytyksin, sekä viitearvoihin liittyvää toimintaa.

Sääntely - EU-sääntely

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
2-taso

Komissio

Kansallinen sääntely
MARiin liittyvät tulkinnat ja kannanotot

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) antaa MAR-sääntelyn toimeenpanoon liittyviä tulkintoja ja käytännön soveltamisohjeita.

ESMAn antamat tulkinnat ja ohjeet voivat muuttaa Finanssivalvonnan verkkosivuilla antamia tulkintoja ja ohjeita, jolloin Finanssivalvonnan tulkinnat ja ohjeet korvautuvat ESMAn antamilla tulkinnoilla ja ohjeilla. Tällaisella Finanssivalvonnan antamien tulkintojen ja ohjeiden mahdollisella muuttumisella ei kuitenkaan ole taannehtivaa vaikutusta.

ESMAn Q&A MAR-asetuksesta ESMA Questions and Answers on the Market Abuse Regulation (23 March 2018) ESMA70-21038340-40 (pdf)

Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) (pdf)

Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) – Sisäpiiriluettelot (MAR 18 artikla) (pdf)

Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) – Johtohenkilöiden liiketoimet (MAR 19 artikla) (pdf)

Muuta aiheeseen liittyvää

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Markkinat-tiedote

Markkinat-tiedotteessa käsitellään muun muassa ajankohtaisia markkinoiden väärinkäytön ja listayhtiön tiedonantovelvollisuuden tulkintoihin ja sääntelyyn liittyviä asioita sekä valvonnan havaintoja.

Finanssivalvonta on käsitellyt MAR-asetukseen liittyviä kysymyksiä seuraavissa tiedotteissa:

 • Markkinat-tiedote 1/2018 ESMAlta Q&A-tulkinta markkinoiden väärinkäytön estämistä ja havaitsemista koskevan velvoitteen soveltamisesta – laajenee koskemaan myös muita kuin finanssialan yrityksiä tietyissä tilanteissa
 • Markkinat-tiedote 4/2017 Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) MiFID 2 -liitännäisten säännösten soveltaminen alkaa 3.1.2018, ESMAlta uusia MAR Q&A -tulkintoja
 • Markkinat-tiedote 2/2017 ESMA selvensi johtohenkilöiden lähipiiriyhteisön määritelmää 
 • Markkinat-tiedote 1/2017 Johdon liiketoimien ilmoittamiseen malliesimerkkejä, Sisäpiiritiedon syntymisestä ja sisäpiiriluetteloiden perustamisesta
 • Markkinat-tiedote 5/2016 Markkinoiden tunnustelun vastaanottavia henkilöitä koskevat ohjeet voimaan 10.1.2017, Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämistä koskevat ohjeet voimaan 20.12.2016, Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen myötä sisäpiiritiedon arvioinnin merkitys on korostunut
 • Markkinat-tiedote 4/2016 Markkinavalvonnalle sähköinen uutiskirje ajankohtaisten asioiden nopeaan viestintään, Valvontahavaintoja markkinoiden väärinkäyttöasetuksen soveltamisesta, Markkinoiden tunnustelun menettelytavoista
 • Markkinat-tiedote 2/2016 Markkinoiden väärinkäyttöasetusta sovelletaan myös listatun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijaan, Tietoa markkinoiden väärinkäyttöasetukseen liittyvästä sääntelystä ja johtohenkilöiden vaikutusvaltayhteisöjen liiketoimien ilmoittamisesta, MAR-verkkosivut avattu 
 • Markkinat-tiedote 1/2016 Johtohenkilöiden liiketoimien ilmoittamiseen liittyvistä menettelytavoista
 • Markkinat-tiedote 3/2015 Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen soveltamiseen liittyvistä menettelytavoista
 • Markkinat-tiedote 2/2015 Johtohenkilöiden lähipiiriin kuuluvien määritelmästä 
 • Markkinat-tiedote 1/2015 Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen keskeiset muutokset 
Markkinavalvonnan uutiskirje

Uutiskirjeessä kerromme esimerkiksi listayhtiön sisäpiiriasioista, tiedonantovelvollisuuteen ja esitevalvontaan liittyvistä asioista.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Markkinavalvonnan uutiskirje 1/2023

Markkinavalvonnan uutiskirje 4/2021

Markkinavalvonnan uutiskirje 3/2021

Markkinavalvonnan uutiskirje 2/2021

Markkinavalvonnan uutiskirje 1/2021

MARin soveltamiseen liittyvät kysymykset

Finanssivalvonnalle voi lähettää MARin soveltamiseen liittyviä kysymyksiä sähköpostiosoitteeseen markkinat(at)finanssivalvonta.fi.

Esitykset
 • Finanssivalvonnan tilaisuus taloustoimittajille 24.11.2023: Esitysmateriaali
 • Rahamuseon webinaari 11.5.2021: Juha Manun esitys "Kaupankäynti markkinoiden manipuloinnin näkökulmasta – Mistä piensijoittaja voi joutua vaikeuksiin?" Tallenne ja esitysmateriaali