Transparenssihakemukset

Hakemusmenettely MiFIR-julkistamisvelvoitteiden vapautuksille ja lykkäyksille

MiFIR-asetuksen transparenssisääntely koskee sekä kauppapaikoilla tapahtuvaa kaupankäyntiä että OTC-kaupankäyntiä sellaisten rahoitusvälineiden osalta, joilla käydään kauppaa kauppapaikassa1. Tarjous- ja kauppatietojen julkistamista koskeva sääntely kattaa laajasti sekä oman pääoman ehtoiset että muut kuin oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet.

Transparenssisääntelyn tavoite on kaupankäynnin avoimuuden parantaminen. Kansalliset viranomaiset voivat kuitenkin myöntää tarjoustietojen julkistamiseen vapautuksia ja kauppatietojen julkistamiseen lykkäyksiä.

Tarjoustietojen julkistamisen vapautukset (waivers)

Kauppapaikat

SI/Kauppojen sisäiset toteuttajat

Equity pre-trade
  MiFIR art. 4(1)

n.a.

Non-equity pre-trade
  MiFIR art. 9(1)

Non-equity pre-trade
   MiFIR art. 18(2)

 

Kauppatietojen julkistamisen lykkäykset (deferrals)

Kauppapaikat

Sijoituspalvelun tarjoajat (ml. SI)

Equity post-trade
  MiFIR art. 7(1)

Equity post-trade
  MiFIR art. 20(2)
Kauppapaikoille myönnettyä lykkäystä sovelletaan myös OTC-kauppoihin – ei erillistä lupamenettelyä

Non-equity post-trade
  MiFIR art. 11(1)

Non-equity post-trade
  MiFIR art. 21(4)
Kauppapaikoille myönnettyä lykkäystä sovelletaan myös OTC-kauppoihin – ei erillistä lupamenettelyä

Tai vaihtoehtoisesti sijoituspalvelun tarjoaja voi hakea lykkäystä

Lykkäyshakemukset

Kauppapaikat ja sijoituspalvelun tarjoajat voivat hakea MiFIR-asetuksen artiklojen 7, 11 ja 21 perusteella lykkäystä kauppatietojen julkistamiselle toimivaltaiselta viranomaiselta. Sijoituspalveluja tarjoavan sivuliikkeen tulee hakea lykkäystä sen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, jossa sivuliike sijaitsee.

Kauppapaikoille myönnettyjä lykkäyksiä tullaan soveltamaan sellaisenaan myös OTC-kaupankäyntiin (artiklat 20.2 ja 21.4). Sijoituspalvelun tarjoajalla voi kuitenkin olla tarve hakea non-equity rahoitusvälineiden kauppatietojen julkistamiseen lykkäystä, jos kauppapaikka ei sellaista hae.

Vuoden 2017 joulukuussa Finanssivalvonta tiedotti yleisestä lykkäyksiin liittyvästä linjasta uutiskirjeessä 9/2017 (pdf).

Sijoituspalvelun tarjoajat voivat käyttää kauppapaikalle myönnettyjä lykkäyksiä ilman eri hakemusta uutiskirjeen 4/2018 (pdf) mukaisesti.

Vapautushakemukset

Kauppapaikat voivat hakea vapautuksia equity- ja non-equity-rahoitusvälineille.

SI-toimijoille voidaan myös myöntää MiFIR-asetuksen artiklan 18.2 perusteella vapautus non-equity-rahoitusvälineiden tarjoustietojen antamisesta muille asiakkaille kuin tarjouksen pyytäjälle. Vapautusta voivat hakea sekä SI-kynnysarvon ylittävät yhtiöt2 että oma-aloitteisesti SI-toimijaksi ilmoittautuvat yhtiöt (opt-in). Sijoituspalveluja tarjoavan sivuliikkeen tulee hakea vapautusta sen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, jossa sivuliike sijaitsee.

Hakemusmenettely

Kauppapaikkojen ja sijoituspalvelun tarjoajien tulee hakea transparenssiin liittyviä lykkäyksiä ja vapautuksia oheisella lomakkeella (word).

Pyydämme lähettämään hakemukset Finanssivalvonnan sähköpostilaatikkoon kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi kirjoittamalla sähköpostin aihekenttään Transparenssihakemus.

 

1 Katso myös Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn kannanotto käsitteestä rahoitusvälineet, joilla käydään kauppaa kauppapaikalla

Sijoituspalvelun tarjoajat ilmoittautuvat SI-toimijaksi ESMAn verkkosivuillaan julkaisemien kaupankäyntitietojen ja niiden avulla tehtyjen laskelmien perusteella.