Kestävä rahoitus

Kestävään rahoitukseen liittyvä sääntely on laaja kokonaisuus finanssimarkkinoilla toimiviin yrityksiin sovellettavaa sääntelyä. Tälle sivulle on koottu koko finanssisektoria tai laajempaa joukkoa valvottavia koskevaa kestävään rahoitukseen liittyvää sääntelyä ja valmisteilla olevaa sääntelyä. Huom! Myös valvottavien sektorikohtaiseen sääntelyyn on mahdollisesti tullut/tulossa kestävää rahoitusta koskevia lisäyksiä.

Katso myös Kestävä rahoitus -teemasivu.

Säännöslinkit

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla

Direktiivi muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnista 2014/95 ja kaksi komission ohjetta: Muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia koskevat suuntaviivat2017/C 215/01 ja Ilmastoon liittyvien tietojen raportointia koskeva täydennysosa 2019/C 209/01

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2089 vertailuarvojen kestävyyteen liittyvien tietojen antamisen osalta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/852 kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä