Kestävä rahoitus

Kestävään rahoitukseen liittyvä sääntely on laaja kokonaisuus finanssimarkkinoilla toimiviin yrityksiin sovellettavaa sääntelyä. Tälle sivulle on koottu koko finanssisektoria tai laajempaa joukkoa valvottavia koskevaa kestävään rahoitukseen liittyvää sääntelyä ja valmisteilla olevaa sääntelyä. Huom! Myös valvottavien sektorikohtaiseen sääntelyyn on mahdollisesti tullut/tulossa kestävää rahoitusta koskevia lisäyksiä.

Katso myös Kestävä rahoitus -teemasivu.

Kestävän rahoituksen sääntelyn soveltamiseen liittyviä kysymyksiä voi lähettää Finanssivalvonnalle:

  • sähköpostiosoitteeseen kestavarahoitus(at)fiva.fi
  • sähköpostin aihekenttä: Yhtiö – Asia
  • sähköpostiviestiin mahdollisimman perustellut kysymykset sääntelyviittauksineen.

Ensisijainen tavoitteemme on vastata usein esitettyihin kysymyksiin Finanssivalvonnan Kestävä rahoitus -sääntelysivulla. Jokaiseen tiedusteluun emme valitettavasti voi luvata vastausta erikseen.

Säännöslinkit

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR). Esojen loppuraportti teknisiksi standardeiksi: Joint ESAs final report on RTS under SFDR 2021 (pdf, eng.).

Direktiivi muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnista 2014/95 (NFRD) ja kaksi komission ohjetta: Muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia koskevat suuntaviivat2017/C 215/01 ja Ilmastoon liittyvien tietojen raportointia koskeva täydennysosa 2019/C 209/01

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2089 vertailuarvojen kestävyyteen liittyvien tietojen antamisen osalta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/852 kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä (taksonomia).