Pörssi ja muut kauppapaikat

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
EBAn ulkoistamista koskevat ohjeet (EBA/GL/2019/02)

EBAn ulkoistamista koskevat ohjeet (EBA/GL/2019/02)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • rahastoyhtiöt
 • pörssi
 • muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan saaneiden ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevat sivuliikkeet (kolmannen maan luottolaitosten sivuliikkeet)
 • maksulaitokset

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Pasi Korhonen, johtava asiantuntija,
p. 09 183 5514, sähköposti: pasi.korhonen(at)finanssivalvonta.fi

ESMAn ohjeet markkinoiden ylläpitäjien ja raportointipalvelujen tarjoajien hallintoelimistä

ESMAn ohjeet markkinoiden ylläpitäjien ja raportointipalvelujen tarjoajien hallintoelimistä

Soveltamisala:

 • kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (1070/2017) 1 luvun 2 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu pörssi
 • kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitettu raportointipalvelun tarjoaja

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Elina Pesonen, vanhempi valvoja
p. 09 183 5474, sähköposti: elina.pesonen(at)finanssivalvonta.fi

Janne Miettinen, vanhempi valvoja
p. 09 183 5455, sähköposti: janne.miettinen(at)finanssivalvonta.fi

ESMAn ohjeet kauppojen hintavaihtelurajojen kalibroinnista ja kaupankäynnin pysäyttävien seikkojen julkistamisesta rahoitusmarkkinadirektiivin II mukaisesti

ESMAn ohjeet kauppojen hintavaihtelurajojen kalibroinnista ja kaupankäynnin pysäyttävien seikkojen julkistamisesta rahoitusmarkkinadirektiivin II mukaisesti

Soveltamisala:

 • kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (1070/2017) 1 luvun 2 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu pörssi
 • kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitettu monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjä
 • kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitettu organisoidun kaupankäynnin järjestäjä

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Elina Pesonen, vanhempi valvoja
p. 09 183 5474, sähköposti: elina.pesonen(at)finanssivalvonta.fi

Janne Miettinen, vanhempi valvoja
p. 09 183 5455, sähköposti: janne.miettinen(at)finanssivalvonta.fi

ESMAn ohjeet kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n mukaisesti

ESMAn ohjeet kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n mukaisesti

Soveltamisala:

 • kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (1070/2017) 1 luvun 2 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu pörssi
 • kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitettu monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjä
 • kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitettu organisoidun kaupankäynnin järjestäjä
 • kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 16 kohdassa tarkoitettu sisäinen toteuttaja
 •  kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 23 kohdassa tarkoitettu hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän tarjoaja
 • luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 1 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu luottolaitos, joka tarjoaa sijoituspalvelua tai harjoittaa sijoitustoimintaa
 • sijoituspalvelulain (747/2012) 1 luvun 13 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu sijoituspalveluyritys
 • sijoitusrahastolaissa (213/2019) tarkoitettu rahastoyhtiö, silloin kuin se tarjoaa sijoitusrahastolain 2 luvun 2 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja palveluja
 • vaihtoehtorahastojen hoitajasta annetussa laissa (162/2014) tarkoitettu vaihtoehtorahastojen hoitaja, silloin kuin se tarjoaa vaihtoehtorahastojen hoitajasta annetun lain 3 luvun 2 §:n 2 momentissa tai 3 luvun 3 pykälän 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja palveluja

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Juho Westerlund, vanhempi valvoja
p. 09 183 5310, sähköposti: juho.westerlund(at)finanssivalvonta.fi

Jukka Katajamäki, vanhempi valvoja,
p. 09 183 5026, sähköposti: jukka.katajamaki(at).finanssivalvonta.fi

ESMAn ohjeet rahoitusmarkkinadirektiivi/rahoitusmarkkina-asetuksen mukaisista markkinatietoja koskevista velvoitteista

ESMAn ohjeet rahoitusmarkkinadirektiivi/rahoitusmarkkina-asetuksen mukaisista markkinatietoja koskevista velvoitteista

Soveltamisala:

 • Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (1070/2017) 1 luvun 2 §:n 7 kohdassa tarkoitettu pörssi
 • Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n 8 kohdassa tarkoitettu monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä
 • Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n 11 kohdassa tarkoitettu organisoitu kaupankäyntijärjestelmä
 • Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n 16 kohdassa tarkoitettu kauppojen sisäinen toteuttaja
 • EU rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014, 2 artiklan 1 kohdan 34 alakohdassa tarkoitettu hyväksytty julkistamisjärjestely.

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Elina Pesonen, vanhempi valvoja
p. 09 183 5474, sähköposti: elina.pesonen(at)finanssivalvonta.fi

Janne Miettinen, vanhempi valvoja
p. 09 183 5455, sähköposti: janne.miettinen(at)finanssivalvonta.fi

ESMAn ohjeet DLT-pohjaisen markkinainfrastruktuurin ylläpitämistä koskevan luvan hakemisen vakiolomakkeista, esitysmuodoista ja mallipohjista

ESMAn ohjeet DLT-pohjaisen markkinainfrastruktuurin ylläpitämistä koskevan luvan hakemisen vakiolomakkeista, esitysmuodoista ja mallipohjista

Soveltamisala:                            

 • Ohjeet koskevat asetuksen (EU) 2022/858 2 artiklan 21 kohdassa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia ja asetuksen (EU) 2022/858 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun DLT-pohjaisen markkinainfrastruktuurin ylläpitoa koskevien erityislupien hakijoita.

Yhteystiedot:

Jukka Laitinen, johtava juristi
p. 09 183 5287, sähköposti: jukka.laitinen(at)finanssivalvonta.fi

Elina Pesonen, vanhempi valvoja
p. 09 183 5474, sähköposti: elina.pesonen(at)finanssivalvonta.fi