Sijoituspalvelun tarjoajat

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
ESMAn ohjeet asetuksen (EU) N:o 909/2014 6 artiklan 2 kohdan mukaisista standardoiduista menettelyistä ja tietoliikenneprotokollista
ESMAn ohjeet MiFID II:n asianmukaisuutta ja yksinomaan asiakastoimeksiantojen toteuttamista koskevista vaatimuksista tietyiltä osin

ESMAn ohjeet MiFID II:n asianmukaisuutta ja yksinomaan asiakastoimeksiantojen toteuttamista koskevista vaatimuksista tietyiltä osin

Soveltamisala:

 • Sijoituspalveluyritykset
 • Sijoituspalvelua tarjoavat tai sijoitustoimintaa harjoittavat luottolaitokset, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat
 • Ulkomaisten ETA-sijoituspalveluyritysten, sijoituspalvelua tarjoavien tai sijoitustoimintaa harjoittavien ETA-luottolaitosten, ETA-rahastoyhtiöiden ja ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajien sivuliikkeet
 • ETA-alueen ulkopuolella toimiluvan saaneet sijoituspalveluyritykset ja sijoituspalvelua tarjoavat tai sijoitustoimintaa harjoittavat luottolaitokset, jotka tarjoavat Suomessa sijoituspalvelua tai harjoittavat sijoitustoimintaa sivuliikkeestä käsin

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Riitta Seppä, johtava valvoja
p. 09 183 5027, sähköposti: riitta.seppa(at)finanssivalvonta.fi

ESMAn ohjeet ristiinmyyntikäytännöistä

ESMAn ohjeet ristiinmyyntikäytännöistä 

Soveltamisala:

 • Sijoituspalveluyritykset
 • Sijoituspalvelua tarjoavat tai sijoitustoimintaa harjoittavat luottolaitokset, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat
 • Ulkomaisten ETA-sijoituspalveluyritysten, sijoituspalvelua tarjoavien tai sijoitustoimintaa harjoittavien ETA-luottolaitosten, ETA-rahastoyhtiöiden ja ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajien sivuliikkeet
 • ETA-alueen ulkopuolella toimiluvan saaneet sijoituspalveluyritykset ja sijoituspalvelua tarjoavat tai sijoitustoimintaa harjoittavat luottolaitokset, jotka tarjoavat Suomessa sijoituspalvelua tai harjoittavat sijoitustoimintaa sivuliikkeestä käsin

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Riitta Seppä, johtava valvoja
p. 09 183 5027, sähköposti: riitta.seppa(at)finanssivalvonta.fi

 

ESMAn ohjeet MiFID II -direktiivin tuotehallintavaatimuksista

ESMA:n ohjeet MiFID II -direktiivin tuotehallintovaatimuksista (voimaan 3.10.2023).

Soveltamisala:

 • Sijoituspalveluyritykset
 • Sijoituspalvelua tarjoavat tai sijoitustoimintaa harjoittavat luottolaitokset, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat
 • Ulkomaisten ETA-sijoituspalveluyritysten, sijoituspalvelua tarjoavien tai sijoitustoimintaa harjoittavien ETA-luottolaitosten, ETA-rahastoyhtiöiden ja ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajien sivuliikkeet
 • ETA-alueen ulkopuolella toimiluvan saaneet sijoituspalveluyritykset ja sijoituspalvelua tarjoavat tai sijoitustoimintaa harjoittavat luottolaitokset, jotka tarjoavat Suomessa sijoituspalvelua tai harjoittavat sijoitustoimintaa sivuliikkeestä käsin

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Riitta Seppä, johtava valvoja
p. 09 183 5027, sähköposti: riitta.seppa(at)finanssivalvonta.fi

ESMAn ohjeet tietämyksen ja pätevyyden arviointiin

ESMAn ohjeet tietämyksen ja pätevyyden arviointiin

Soveltamisala:

 • Sijoituspalveluyritykset
 • Sijoituspalvelua tarjoavat tai sijoitustoimintaa harjoittavat luottolaitokset, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat
 • Ulkomaisten ETA-sijoituspalveluyritysten, sijoituspalvelua tarjoavien tai sijoitustoimintaa harjoittavien ETA-luottolaitosten, ETA-rahastoyhtiöiden ja ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajien sivuliikkeet
 • ETA-alueen ulkopuolella toimiluvan saaneet sijoituspalveluyritykset ja sijoituspalvelua tarjoavat tai sijoitustoimintaa harjoittavat luottolaitokset, jotka tarjoavat Suomessa sijoituspalvelua tai harjoittavat sijoitustoimintaa sivuliikkeestä käsin

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Riitta Seppä, johtava valvoja
p. 09 183 5027, sähköposti: riitta.seppa(at)finanssivalvonta.fi

ESMAn ohjeet monimutkaisista velkainstrumenteista ja strukturoiduista talletuksista

ESMAn ohjeet monimutkaisista velkainstrumenteista ja strukturoiduista talletuksista

Soveltamisala:

 • Sijoituspalveluyritykset
 • Sijoituspalvelua tarjoavat tai sijoitustoimintaa harjoittavat luottolaitokset, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat
 • Ulkomaisten ETA-sijoituspalveluyritysten, sijoituspalvelua tarjoavien tai sijoitustoimintaa harjoittavien ETA-luottolaitosten, ETA-rahastoyhtiöiden ja ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajien sivuliikkeet
 • ETA-alueen ulkopuolella toimiluvan saaneet sijoituspalveluyritykset ja sijoituspalvelua tarjoavat tai sijoitustoimintaa harjoittavat luottolaitokset, jotka tarjoavat Suomessa sijoituspalvelua tai harjoittavat sijoitustoimintaa sivuliikkeestä käsin

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Riitta Seppä, johtava valvoja
p. 09 183 5027, sähköposti: riitta.seppa(at)finanssivalvonta.fi

ESMAn ohjeet MiFID II:n soveltuvuusvaatimuksista eräiltä osin

ESMA:n ohjeet MiFID II:n soveltuvuusvaatimuksista eräiltä osin (voimaan 3.10.2023)

Soveltamisala:

 • Sijoituspalveluyritykset
 • Sijoituspalvelua tarjoavat tai sijoitustoimintaa harjoittavat luottolaitokset, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat
 • Ulkomaisten ETA-sijoituspalveluyritysten, sijoituspalvelua tarjoavien tai sijoitustoimintaa harjoittavien ETA-luottolaitosten, ETA-rahastoyhtiöiden ja ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajien sivuliikkeet
 • ETA-alueen ulkopuolella toimiluvan saaneet sijoituspalveluyritykset ja sijoituspalvelua tarjoavat tai sijoitustoimintaa harjoittavat luottolaitokset, jotka tarjoavat Suomessa sijoituspalvelua tai harjoittavat sijoitustoimintaa sivuliikkeestä käsin

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Riitta Seppä, johtava valvoja
p. 09 183 5027, sähköposti: riitta.seppa(at)finanssivalvonta.fi

ESMAn ohjeet Palkka- ja palkkiopolitiikoista ja käytännöistä (MiFID)

ESMA:n ohjeet MIFID II:n palkitsemisvaatimuksista eräiltä osin (voimaan 3.10.2023)

Soveltamisala:

 • Sijoituspalveluyritykset
 • Sijoituspalvelua tarjoavat tai sijoitustoimintaa harjoittavat luottolaitokset, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat
 • Ulkomaisten ETA-sijoituspalveluyritysten, sijoituspalvelua tarjoavien tai sijoitustoimintaa harjoittavien ETA-luottolaitosten, ETA-rahastoyhtiöiden ja ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajien sivuliikkeet
 • ETA-alueen ulkopuolella toimiluvan saaneet sijoituspalveluyritykset ja sijoituspalvelua tarjoavat tai sijoitustoimintaa harjoittavat luottolaitokset, jotka tarjoavat Suomessa sijoituspalvelua tai harjoittavat sijoitustoimintaa sivuliikkeestä käsin

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Riitta Seppä, johtava valvoja
p. 09 183 5027, sähköposti: riitta.seppa(at)finanssivalvonta.fi

ESMAn ohjeet compliance-toimintoa koskevista MiFID ll: n vaatimuksista tietyiltä osin

ESMAn ohjeet compliance-toimintoa koskevista MiFID ll: n vaatimuksista tietyiltä osin

Soveltamisala:

 • Sijoituspalveluyritykset
 • Sijoituspalvelua tarjoavat tai sijoitustoimintaa harjoittavat luottolaitokset, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat
 • ETA-alueen ulkopuolella toimiluvan saaneet sijoituspalveluyritykset ja sijoituspalvelua tarjoavat tai sijoitustoimintaa harjoittavat luottolaitokset, jotka tarjoavat Suomessa sijoituspalvelua tai harjoittavat sijoitustoimintaa sivuliikkeestä käsin

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Riitta Seppä, johtava valvoja
p. 09 183 5027, sähköposti: riitta.seppa(at)finanssivalvonta.fi

ESMAn ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta

ESMAn ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta

Soveltamisala:

 • sijoituspalvelulaissa (747/2012) tarkoitettu sijoituspalveluyritys ja kolmannen maan yrityksen sivuliike
 • yritys, joka vastaa sijoituspalvelulaissa tarkoitettua sijoituspalveluyritystä ja jolla on Suomessa sivuliike taikka joka tarjoaa tai aikoo tarjota Suomeen palveluja sivuliikettä perustamatta

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Jyrki Manninen, johtava juristi
p. 09 183 5205, sähköposti: jyrki.manninen(at)finanssivalvonta.fi

ESMAn ohjeet DLT-pohjaisen markkinainfrastruktuurin ylläpitämistä koskevan luvan hakemisen vakiolomakkeista, esitysmuodoista ja mallipohjista

ESMAn ohjeet DLT-pohjaisen markkinainfrastruktuurin ylläpitämistä koskevan luvan hakemisen vakiolomakkeista, esitysmuodoista ja mallipohjista

Soveltamisala:                            

 • Ohjeet koskevat asetuksen (EU) 2022/858 2 artiklan 21 kohdassa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia ja asetuksen (EU) 2022/858 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun DLT-pohjaisen markkinainfrastruktuurin ylläpitoa koskevien erityislupien hakijoita.

Yhteystiedot:

Jukka Laitinen, johtava juristi
p. 09 183 5287, sähköposti: jukka.laitinen(at)finanssivalvonta.fi

Elina Pesonen, vanhempi valvoja
p. 09 183 5474, sähköposti: elina.pesonen(at)finanssivalvonta.fi

ESMAn ohjeet kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n mukaisesti

ESMAn ohjeet kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n mukaisesti

Soveltamisala:

 • kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (1070/2017) 1 luvun 2 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu pörssi
 • kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitettu monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjä
 • kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitettu organisoidun kaupankäynnin järjestäjä
 • kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 16 kohdassa tarkoitettu sisäinen toteuttaja
 •  kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 23 kohdassa tarkoitettu hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän tarjoaja
 • luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 1 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu luottolaitos, joka tarjoaa sijoituspalvelua tai harjoittaa sijoitustoimintaa
 • sijoituspalvelulain (747/2012) 1 luvun 13 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu sijoituspalveluyritys
 • sijoitusrahastolaissa (213/2019) tarkoitettu rahastoyhtiö, silloin kuin se tarjoaa sijoitusrahastolain 2 luvun 2 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja palveluja
 • vaihtoehtorahastojen hoitajasta annetussa laissa (162/2014) tarkoitettu vaihtoehtorahastojen hoitaja, silloin kuin se tarjoaa vaihtoehtorahastojen hoitajasta annetun lain 3 luvun 2 §:n 2 momentissa tai 3 luvun 3 pykälän 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja palveluja

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Juho Westerlund, vanhempi valvoja
p. 09 183 5310, sähköposti: juho.westerlund(at)finanssivalvonta.fi

Jukka Katajamäki, vanhempi valvoja,
p. 09 183 5026, sähköposti: jukka.katajamaki(at).finanssivalvonta.fi

Arvopaperialaa (ESMA) ja pankkialaa (EPV) koskevat ohjeet valitusten käsittelystä

Arvopaperialaa (ESMA) ja pankkialaa (EPV) koskevat ohjeet valitusten käsittelystä (JC 2018 35)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjät
 • sijoituspalveluyritykset
 • rahastoyhtiöt
 • maksulaitokset
 • vaihtoehtorahastojen hoitajat, jotka harjoittavat vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 3 luvun 2 §:n 2 momentissa ja 3 §:ssä tarkoitettua toimintaa
 • muissa kuin ETA-valtioissa toimiluvan saaneiden ulkomaisten luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten Suomessa olevat sivuliikkeet
 • muissa kuin ETA-valtioissa toimiluvan saaneet ulkomaiset sijoituspalveluyritykset, jotka tarjoavat sijoituspalvelua sivuliikettä perustamatta

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Sanna Atrila, johtava juristi
p. 09 183 5552, sähköposti sanna.atrila@finanssivalvonta.fi

ESMAn ja EBAn ohjeet ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointia varten (EBA/GL/2021/06, ESMA35-36-2319)

ESMAn ja EBAn ohjeet ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointia varten (EBA/GL/2021/06, ESMA35-36-2319)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • sijoituspalveluyritykset
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitoksien ja sijoituspalveluyrityksien omistusyhteisöt
 • rahoitus- ja vakuutusryhmittymien omistusyhteisöt, siltä osin kuin niitä koskevat lakisääteiset johdon sopivuus- ja luotettavuusvaatimukset vastaavat luottolaitosten lakisääteisiä vaatimuksia
 • ulkomaiset luottolaitokset, jotka ovat saaneet toimiluvan muussa kuin ETA-valtiossa ja joilla on sivuliike Suomessa
 • ulkomaiset sijoituspalveluyritykset, jotka ovat saaneet toimiluvan muussa kuin ETA-valtiossa ja joilla on sivuliike Suomessa

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Luottolaitokset:

Anne Hakkila, Vanhempi juristi
p. 09 183 5512, sähköposti: anne.hakkila(at)finanssivalvonta.fi

Sijoituspalveluyritykset:

Raija Railas, vanhempi valvoja
p. 09 183 5235, sähköposti: raija.railas(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet stressatusta Value at Risk -mallista (Stressed VaR) (EBA/GL/2012/02)

EBAn ohjeet stressatusta Value at Risk -mallista (Stressed VaR) (EBA/GL/2012/02)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • sijoituspalveluyritykset
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitosten omistusyhteisöt
 • sijoituspalveluyritysten omistusyhteisöt
 • Luottolaitosten omistusyhteisöihin näitä ohjeita sovelletaan ainoastaan niiden konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Tomi Halme, johtava tarkastaja
p. 09 183 5233, sähköposti: tomi.halme(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 243 ja 244 artiklassa tarkoitetusta merkittävästä luottoriskin siirrosta (EBA/GL/2014/05)

Ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 243 ja 244 artiklassa tarkoitetusta merkittävästä luottoriskin siirrosta (EBA/GL/2014/05)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • sijoituspalveluyritykset
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitosten omistusyhteisöt
 • sijoituspalveluyritysten omistusyhteisöt
 • Luottolaitosten omistusyhteisöihin näitä ohjeita sovelletaan ainoastaan niiden konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot

Anna Myllymäki, johtava asiantuntija
p. 09 183 5020, sähköposti: anna.myllymaki(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita (EBA/GL/2014/06)

EBAn ohjeet jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita (EBA/GL/2014/06)

Soveltamisala:

 • luottolaitos ja sen konsolidointiryhmään kuuluva omistusyhteisö sekä rahoituslaitos luottolaitoslain (610/2014) 8a luvun 1 §:n ja 8 §:n mukaisesti
 • sijoituspalveluyritys, joka harjoittaa kaupankäyntiä rahoitusvälineillä omaan lukuun tai liikkeeseenlaskun takaamista sijoituspalvelulain (747/2012) mukaisesti ja näiden konsolidointiryhmään kuuluva omistusyhteisö ja rahoituslaitos
 • talletuspankkien yhteenliittymä talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (599/20103 luvun 20 a §:n mukaisesti

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Virva Walo, toimistopäällikkö
p. 09 183 5253, sähköposti: virva.walo(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet direktiivin 2014/59/EU 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen varhaisen puuttumisen toimenpiteiden käytön käynnistävistä tekijöistä (EBA/GL/2015/03)

Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen varhaisen puuttumisen toimenpiteiden käytön käynnistävistä tekijöistä (EBA/GL/2015/03)

Soveltamisala:

 • luottolaitos ja sen konsolidointiryhmään kuuluva omistusyhteisö sekä rahoituslaitos luottolaitoslain (610/2014) 8a luvun 1 §:n ja 8 §:n mukaisesti
 • sijoituspalveluyritys, joka harjoittaa kaupankäyntiä rahoitusvälineillä omaan lukuun tai liikkeeseenlaskun takaamista sijoituspalvelulain (747/2012) mukaisesti ja näiden konsolidointiryhmään kuuluva omitusyhteisö ja rahoituslaitos
 • talletuspankkien yhteenliittymä talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (599/20103 luvun 20 a §:n mukaisesti

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Virva Walo, toimistopäällikkö
p. 09 183 5253, sähköposti: virva.walo@finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet jotka koskevat erilaisten olosuhteiden tulkitsemista, kun laitoksen katsotaan olevan lähellä kaatumista tai todennäköisesti kaatuvan direktiivin 2014/59/EU 32 artiklan 6 kohdan mukaan (EBA/GL/2015/07)

Ohjeet jotka koskevat erilaisten olosuhteiden tulkitsemista, kun laitoksen katsotaan olevan lähellä kaatumista tai todennäköisesti kaatuvan direktiivin 2014/59/EU 32 artiklan 6 kohdan mukaan (EBA/GL/2015/07)

Soveltamisala:

 • ohje on osoitettu valvovalle viranomaiselle ja kriisinratkaisuviranomaiselle

Finanssivalvonnan tarkentava ohjeistus:

 • Ohjeet koskevat myös direktiivin 2014/59/EU 81 artiklan 1 kohdan nojalla ohjeiden soveltamispiiriin kuuluvia alla mainittuja yhteisöjä ja näiden ryhmittymiä, mikäli ne itse katsovat olevansa lähellä kaatumista tai todennäköisesti kaatuvan. Finanssivalvonta suosittaa ohjeen soveltamisalan piiriin kuuluvia yhteisöjä ja niiden muodostamia ryhmittymiä noudattamaan EBA:n antamaa ohjetta edellä mainitulta osin ja ottamaan huomioon siinä esitetty edellä tarkoitetussa tilanteissa. Laitoksiin ei kuitenkaan sovelleta niitä ohjeiden osia, joissa viitataan direktiivin 2014/59/EU 32 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa asetettuihin kriisinratkaisuedellytyksiin.
  • luottolaitos ja sen konsolidointiryhmään kuuluva omistusyhteisö sekä rahoituslaitos luottolaitoslain (610/2014) 8a luvun 1 §:n ja 8 §:n mukaisesti
  • sijoituspalveluyritys, joka harjoittaa kaupankäyntiä rahoitusvälineillä omaan lukuun tai liikkeeseenlaskun takaamista sijoituspalvelulain (747/2012) mukaisesti ja näiden konsolidointiryhmään kuuluva omistusyhteisö ja rahoituslaitos
  • talletuspankkien yhteenliittymä talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (599/2010) luvun 20 a §:n mukaisesti

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Virva Walo, toimistopäällikkö
p. 09 183 5253, sähköposti: virva.walo(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet direktiivin 2104/59/EU 23 artiklan mukaisten konsernin sisäisen rahoitustuen edellytysten täsmentäminen (EBA/GL/2015/17)

Ohjeet direktiivin 2104/59/EU 23 artiklan mukaisten konsernin sisäisen rahoitustuen edellytysten täsmentäminen (EBA/GL/2015/17)

Soveltamisala:

 • luottolaitos ja sen konsolidointiryhmään kuuluva omistusyhteisö sekä rahoituslaitos luottolaitoslain (610/2014) 8a luvun 1 §:n ja 8 §:n mukaisesti
 • sijoituspalveluyritys, joka harjoittaa kaupankäyntiä rahoitusvälineillä omaan lukuun tai liikkeeseenlaskun takaamista sijoituspalvelulain (747/2012) mukaisesti ja näiden konsolidointiryhmään kuuluva omitusyhteisö ja rahoituslaitos
 • talletuspankkien yhteenliittymä talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (599/20103 luvun 20 a §:n mukaisesti

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Virva Walo, toimistopäällikkö
p. 09 183 5253, sähköposti: virva.walo(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet implisiittisestä tuesta arvopaperistamistransaktioille (EBA/GL/2016/08)

Ohjeet implisiittisestä tuesta arvopaperistamistransaktioille (EBA/GL/2016/08)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • sijoituspalveluyritykset
 • rahastoyhtiöt
 • vaihtoehtorahastojen hoitajat
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitosten omistusyhteisöt
 • sijoituspalveluyritysten omistusyhteisöt
 • Sijoituspalveluyritysten ja niiden omistusyhteisöjen sekä rahastoyhtiöiden ja vaihtoehtorahastojen hoitajien osalta näitä ohjeita sovelletaan siltä osin, kuin ne koskevat kyseisiin valvottaviin sovellettavia EU:n vakavaraisuusasetuksen artikloja.
 • Luottolaitosten omistusyhteisöihin näitä ohjeita sovelletaan ainoastaan niiden konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Anna Myllymäki, johtava asiantuntija
p. 09 183 5020, sähköposti anna.myllymaki(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet valvojan arviointiprosessia varten kerättävistä ICAAP- ja ILAAP-tiedoista (EBA/GL/2016/10)

EBAn ohjeet valvojan arviointiprosessia varten kerättävistä ICAAP- ja ILAAP-tiedoista (EBA/GL/2016/10)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitetut yhteenliittymän keskusyhteisöt
 • luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen omistusyhteisöt
 • rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitetut ryhmittymän omistusyhteisöt

Pelkästään ICAAPin osalta ohjetta sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) tarkoitettuihin valvottaviin:

 • sijoituspalveluyritykset

Finanssivalvonnan tarkentava ohjeistus:

 • Finanssivalvonta tulee ilmoittamaan valvottavakohtaisesti tietojen toimitusfrekvenssin ja viimeisen toimituspäivän.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

ICAAP:

Sami Ilvonsalo, johtava pankkivalvoja
p. 09 183 5028, sähköposti: sami.ilvonsalo(at)finanssivalvonta.fi

ILAAP:

Marjo Risku, johtava asiantuntija
p. 09 183 5275, sähköposti: marjo.risku(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 39 alakohdan mukaisista asiakaskokonaisuuksista (EBA/GL/2017/15)

EBAn ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 39 alakohdan mukaisista asiakaskokonaisuuksista (EBA/GL/2017/15)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • sijoituspalveluyritykset
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitosten omistusyhteisöt
 • sijoituspalveluyritysten omistusyhteisöt
 • rahoitus- ja vakuutusryhmittymien emoyritykset.
 • Luottolaitosten omistusyhteisöihin näitä ohjeita sovelletaan ainoastaan niiden konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Torsten Groschup, johtava asiantuntija
p. 09 183 5333, sähköposti: torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ulkoistamista koskevat ohjeet (EBA/GL/2019/02)

EBAn ulkoistamista koskevat ohjeet (EBA/GL/2019/02)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • rahastoyhtiöt
 • pörssi
 • muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan saaneiden ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevat sivuliikkeet (kolmannen maan luottolaitosten sivuliikkeet)
 • maksulaitokset

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Pasi Korhonen, johtava asiantuntija,
p. 09 183 5514, sähköposti: pasi.korhonen(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet tieto- ja viestintätekniikka- (ICT) sekä turvallisuusriskien hallinnasta (EBA/GL/2019/04)

EBAn ohjeet tieto- ja viestintätekniikka- (ICT) sekä turvallisuusriskien hallinnasta (EBA/GL/2019/04)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • maksulaitokset
 • sijoituspalveluyritykset
 • rahastoyhtiöt
 • vaihtoehtorahastojen hoitajat
 • ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevat sivuliikkeet
 • ulkomaisten maksulaitosten Suomessa olevat sivuliikkeet
 • ulkomaisten sijoituspalveluyritysten Suomessa olevat sivuliikkeet

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Pasi Korhonen, johtava asiantuntija
p.  09 183 5514, sähköposti: pasi.korhonen(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bc artiklassa tarkoitetun riskienmittausmallin syöttötietojen käyttöä koskevista kriteereistä (EBA/GL/2021/07)

EBAn ohjeet asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bc artiklassa tarkoitetun riskienmittausmallin syöttötietojen käyttöä koskevista kriteereistä (EBA/GL/2021/07)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • sijoituspalveluyritykset
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitosten omistusyhteisöt
 • sijoituspalveluyritysten omistusyhteisöt
 • rahoitus- ja vakuutusryhmittymien emoyritykset.
 • Luottolaitosten omistusyhteisöihin näitä ohjeita sovelletaan ainoastaan niiden konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Tomi Halme, johtava tarkastaja
p. 09 183 5233, sähköposti: tomi.halme(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet direktiivin 2013/36/EU 21 b artiklassa tarkoitetun väliyhtiönä toimivan EU-emoyrityksen perustamista koskevan kynnysarvon seurannasta ja muista sitä koskevista menettelyllisistä näkökohdista (EBA/GL/2021/08)

EBAn ohjeet direktiivin 2013/36/EU 21 b artiklassa tarkoitetun väliyhtiönä toimivan EU-emoyrityksen perustamista koskevan kynnysarvon seurannasta ja muista sitä koskevista menettelyllisistä näkökohdista (EBA/GL/2021/08)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • sijoituspalveluyritykset
 • ulkomaiset luottolaitokset, jotka ovat saaneet toimiluvan muussa kuin ETA-valtiossa ja joilla on sivuliike Suomessa
 • ulkomaiset sijoituspalveluyritykset, jotka ovat saaneet toimiluvan muussa kuin ETA-valtiossa ja joilla on sivuliike Suomessa

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Anne Hakkila, vanhempi juristi
p. 09 183 5512, sähköposti: anne.hakkila(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet elvytyssuunnitelmaa koskevista indikaattoreista (EBA/GL/2021/11)

EBAn ohjeet elvytyssuunnitelmaa koskevista indikaattoreista (EBA/GL/2021/11)

Soveltamisala:

 • luottolaitos ja sen konsolidointiryhmään kuuluva omistusyhteisö sekä rahoituslaitos luottolaitoslain (610/2014) 8a luvun 1 §:n ja 8 §:n mukaisesti
 • sijoituspalveluyritys, joka harjoittaa kaupankäyntiä rahoitusvälineillä omaan lukuun tai liikkeeseenlaskun takaamista sijoituspalvelulain (747/2012) mukaisesti ja näiden konsolidointiryhmään kuuluva omitusyhteisö ja rahoituslaitos
 • talletuspankkien yhteenliittymä talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (599/20103 luvun 20 a §:n mukaisesti.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Virva Walo, toimistopäällikkö
p. 09 183 5253, sähköposti: virva.walo(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisista moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä (EBA/GL/2021/13)

EBAn ohjeet direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisista moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä (EBA/GL/2021/13)

Soveltamisala:

 • sijoituspalveluyritykset, jotka eivät täytä EU:n sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusasetuksen (EU 2019/2033, IFR) 12 artiklan 1 kohdan ehtoja ”pienelle ja ilman sidossuhteita olevalle sijoituspalveluyritykselle”

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Antti Alakiuttu, vanhempi asiantuntija
p. 09 183 5456, sähköposti: antti.alakiuttu(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisesta sisäisestä hallinnoinnista ja ohjauksesta (EBA/GL/2021/14)

EBAn ohjeet direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisesta sisäisestä hallinnoinnista ja ohjauksesta (EBA/GL/2021/14)

Soveltamisala:

 • sijoituspalveluyritykset, jotka eivät täytä EU:n sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusasetuksen (EU 2019/2033, IFR) 12 artiklan 1 kohdan ehtoja ”pienelle ja ilman sidossuhteita olevalle sijoituspalveluyritykselle”

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Antti Alakiuttu, vanhempi asiantuntija
p. 09 183 5456, sähköposti: antti.alakiuttu(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisista palkitsemiskäytäntöjen ja sukupuolten palkkaerojen vertailuista (EBA/GL/2022/07)

EBAn ohjeet direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisista palkitsemiskäytäntöjen ja sukupuolten palkkaerojen vertailuista (EBA/GL/2022/07)

Soveltamisala:

 • sijoituspalveluyritykset, joihin ei sovelleta direktiivin (EU) 2019/2034 2 artiklan 2 kohtaa ja jotka eivät täytä EU:n sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusasetuksen (EU 2019/2033, IFR) 12 artiklan 1 kohdan ehtoja "pienelle ja ilman sidossuhteita olevalle sijoituspalveluyritykselle"

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Antti Alakiuttu, vanhempi asiantuntija
p. 09 1835456, sähköposti: antti.alakiuttu(at)finanssivalvonta.fi

Erika Penttilä, johtava asiantuntija
p. 09 1835270, sähköposti: erika.penttila(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet direktiivin 2013/36/EU ja direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisesta suurituloisia koskevasta tietojen keruusta (EBA/GL/2022/08)

EBAn ohjeet direktiivin 2013/36/EU ja direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisesta suurituloisia koskevasta tietojen keruusta (EBA/GL/2022/08)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitetut yhteenliittymän keskusyhteisöt
 • luottolaitoksen omistusyhteisöt
 • sijoituspalveluyritykset, jotka eivät täytä EU:n sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusasetuksen (EU) 2019/2033 (IFR) 12 artiklan 1 kohdan ehtoja ”pienelle ja ilman sidossuhteita olevalle sijoituspalveluyritykselle”, sekä näiden emoyritykset ja SipaL:n (2012/747) 1 luvun 20 § omistusyhteisöt
 • rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitetut ryhmittymän omistusyhteisöt
 • ulkomaiset luottolaitokset, jotka ovat saaneet toimiluvan muussa kuin ETA-valtiossa ja joilla on sivuliike Suomessa
 • ulkomaiset sijoituspalveluyritykset, jotka ovat saaneet toimiluvan muussa kuin ETA-valtiossa ja joilla on sivuliike Suomessa

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Erika Penttilä, johtava asiantuntija
p. 09 183 5870, sähköposti: erika.penttila(at)finanssivalvonta.fi

Antti Alakiuttu, vanhempi asiantuntija
p. 09 183 5456, sähköposti: antti.alakiuttu(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet perusteista, joiden nojalla sijoituspalveluyritykset voidaan vapauttaa maksuvalmiusvaatimuksesta asetuksen (EU) 2019/2033 43 artiklan 4 kohdan mukaisesti (EBA/GL/2022/10)

EBAn ohjeet perusteista, joiden nojalla sijoituspalveluyritykset voidaan vapauttaa maksuvalmiusvaatimuksesta asetuksen (EU) 2019/2033 43 artiklan 4 kohdan mukaisesti (EBA/GL/2022/10)

Soveltamisala:

 • sijoituspalveluyritykset, jotka täyttävät EU:n sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusasetuksen (EU) 2019/2033 (IFR) 12 artiklan 1 kohdan ehdot pienelle ja ilman sidossuhteita olevalle sijoituspalveluyritykselle.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot

Antti Alakiuttu, vanhempi asiantuntija
p. 09 183 5456, sähköposti: antti.alakiuttu(at)finanssivalvonta.fi

EBAn suositus elvytyssuunnitelmien laatimisesta (EBA/REC/2013/02)

EBAn suositus elvytyssuunnitelmien laatimisesta (EBA/REC/2013/02)

Soveltamisala:

 • luottolaitos ja sen konsolidointiryhmään kuuluva omistusyhteisö sekä rahoituslaitos luottolaitoslain (610/2014) 8a luvun 1 §:n ja 8 §:n mukaisesti
 • sijoituspalveluyritys, joka harjoittaa kaupankäyntiä rahoitusvälineillä omaan lukuun tai liikkeeseenlaskun takaamista sijoituspalvelulain (747/2012) mukaisesti ja näiden konsolidointiryhmään kuuluva omitusyhteisö ja rahoituslaitos
 • talletuspankkien yhteenliittymä talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (599/20103 luvun 20 a §:n mukaisesti.

Finanssivalvonnan tarkentava ohjeistus:

 • Finanssivalvonta suosittaa suosituksen soveltamisalaan kuuluvia yhteisöjä ja niiden muodostamia ryhmittymiä noudattamaan EBA:n suositusta elvytyssuunnitelmien rakenteen laadinnassa ja lisäksi ottamaan huomioon valtiovarainministeriön asetuksessa (1286/2014) esitetyt vaatimukset elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä tiedoista.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Virva Walo, toimistopäällikkö
p. 09 183 5253, sähköposti: virva.walo(at)finanssivalvonta.fi

EPV:n suositus oikeushenkilötunnuksen (LEI) käytöstä (EBA/REC/2014/01)

EPV:n suositus oikeushenkilötunnuksen (LEI) käytöstä (EBA/REC/2014/01)

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • sijoituspalveluyritykset
 • rahastoyhtiöt
 • vaihtoehtorahastojen hoitajat
 • luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen konsolidointiryhmän suomalaiset emoyritykset
 • talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisöt
 • rahoituspainotteisten rahoitus- ja vakuutusryhmittymien suomalaiset omistusyhteisöt tai emoyrityksenä toimivat luottolaitokset
 • alakonsolidointiryhmän emoyritykset, jos ryhmään kuuluu sellaisia tytäryhtiöitä, jotka ovat saaneet luottolaitos- tai sijoituspalveluyritystoimiluvan Suomessa.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Juho Westerlund, vanhempi valvoja
p. 09 183 5310, sähköposti: juho.westerlund(at)finanssivalvonta.fi

Kirsti Svinhufvud, vanhempi asiantuntija
p. 09 183 5251, sähköposti: kirsti.svinhufvud(at)finanssivalvonta.fi

EBAn suositus yritysten sisällyttämisestä konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelmaan (EBA/REC/2017/02)

EBAn suositus yritysten sisällyttämisestä konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelmaan (EBA/REC/2017/02)

Soveltamisala:

 • luottolaitos ja sen konsolidointiryhmään kuuluva omistusyhteisö sekä rahoituslaitos luottolaitoslain (610/2014) 8a luvun 1 §:n ja 8 §:n mukaisesti
 • sijoituspalveluyritys, joka harjoittaa kaupankäyntiä rahoitusvälineillä omaan lukuun tai liikkeeseenlaskun takaamista sijoituspalvelulain (747/2012) mukaisesti ja näiden konsolidointiryhmään kuuluva omitusyhteisö ja rahoituslaitos
 • talletuspankkien yhteenliittymä talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (599/20103 luvun 20 a §:n mukaisesti.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Virva Walo, toimistopäällikkö
p. 09 183 5253, sähköposti: virva.walo(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet toimintaperiaatteista ja valvontatoimenpiteistä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskien tehokkaaksi hallitsemiseksi tarjottaessa pääsy rahoituspalveluihin (EBA/GL/2023/04)

EBAn ohjeet toimintaperiaatteista ja valvontatoimenpiteistä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskien tehokkaaksi hallitsemiseksi tarjottaessa pääsy rahoituspalveluihin (EBA/GL/2023/04)

 • voimassa 3.11.2023 lukien

Soveltamisala:

Ohjeita sovelletaan seuraaviin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) (jäljempänä rahanpesulaki) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettuihin ilmoitusvelvollisiin:

1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitetut luottolaitokset ja kolmansien maiden luottolaitosten sivuliikkeet

2) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettujen luottolaitoksen kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvat rahoituslaitokset

3) vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitetut vakuutusyhtiöt ja erillisyhtiöt niiden harjoittaessa vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa toimintaa

4) ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitetut kolmansien maiden vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet niiden harjoittaessa vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa toimintaa

5) sijoitusrahastolaissa (213/2019) tarkoitetut rahastoyhtiöt sekä mainitun lain nojalla toimiluvan saaneet säilytysyhteisöt

6) sijoituspalvelulaissa (747/2012) tarkoitetut sijoituspalveluyritykset ja kolmansien maiden yritysten sivuliikkeet

7) sijoituspalvelulaissa tarkoitetut ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeet

8) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa (348/2017) tarkoitettu arvopaperikeskus mukaan lukien sen perustama kirjausrahasto ja selvitysrahasto

9) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitetut tilinhoitajat ja tilinhoitajan oikeudet saaneiden ulkomaisten yhteisöjen Suomessa sijaitsevat toimipisteet

10) maksulaitoslaissa (297/2010) tarkoitetut maksulaitokset

11) maksulaitoslain 7, 7 a ja 7 b §:ssä tarkoitetut luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt

12) laissa ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010) tarkoitetut ulkomaiset maksulaitokset, kun ne tarjoavat maksupalveluita Suomessa sivuliikkeen välityksellä tai asiamiehen välityksellä

13) sellaiset vaihtoehtorahastojen hoitajat, joille on myönnetty vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa (162/2014) tarkoitettu vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa sekä mainitun lain nojalla toimiluvan saaneet säilytysyhteisöt

14) vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitetut ulkomaisten vaihtoehtorahastojen sivuliikkeet Suomessa ja laissa tarkoitetut rekisteröitymisvelvolliset vaihtoehtorahastojen hoitajat sekä ulkomaisten säilytysyhteisöjen sivuliikkeet Suomessa

15) vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa (234/2018) tarkoitetut vakuutusedustajat sekä ulkomaisten vakuutusedustajien Suomessa toimivat sivuliikkeet siltä osin kun on kyse vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvista vakuutuksista

16) asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetussa laissa (852/2016) tarkoitetut suomalaiset luotonvälittäjät ja ulkomaisten luotonvälittäjien Suomessa toimivat sivuliikkeet

Finanssivalvonnan tarkentava ohjeistus:

 • Näiden ohjeiden kohtaa 19 sovellettaessa tulee ottaa huomioon rahanpesulain 3 luvun 3 §:n 3 momentti, jonka mukaan rahanpesulain 3 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi on säilytettävä asiakkaan matkustusasiakirjan tiedot, jos asiakas on ulkomaalainen, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Jonna Ekström, johtava juristi
p. 09 183 5531, sähköposti: jonna.ekstrom(at)finanssivalvonta.fi sekä aml-authorities(at)fiva.fi

EBAn ohjeet etätunnistamisratkaisujen käytöstä asiakassuhteen perustamisessa direktiivin (EU) 2015/849 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti (EBA/GL/2022/15)

EBAn ohjeet etätunnistamisratkaisujen käytöstä asiakassuhteen perustamisessa direktiivin (EU) 2015/849 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti (EBA/GL/2022/15)

 • voimassa 2.10.2023 lukien

Soveltamisala:

Näitä ohjeita sovelletaan seuraaviin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettuihin ilmoitusvelvollisiin:

1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitetut luottolaitokset ja kolmansien maiden luottolaitosten sivuliikkeet

2) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettujen luottolaitoksen kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvat rahoituslaitokset

3) vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitetut vakuutusyhtiöt ja erillisyhtiöt niiden harjoittaessa vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa toimintaa

4) ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitetut kolmansien maiden vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet niiden harjoittaessa vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa toimintaa

5) sijoitusrahastolaissa (213/2019) tarkoitetut rahastoyhtiöt sekä mainitun lain nojalla toimiluvan saaneet säilytysyhteisöt

6) sijoituspalvelulaissa (747/2012) tarkoitetut sijoituspalveluyritykset ja kolmansien maiden yritysten sivuliikkeet

7) sijoituspalvelulaissa tarkoitetut ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeet

8) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa (348/2017) tarkoitettu arvopaperikeskus mukaan lukien sen perustama kirjausrahasto ja selvitysrahasto

9) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitetut tilinhoitajat ja tilihoitajan oikeudet saaneiden ulkomaisten yhteisöjen Suomessa sijaitsevat toimipisteet

10) maksulaitoslaissa (297/2010) tarkoitetut maksulaitokset

11) maksulaitoslain 7, 7 a ja 7 b §:ssä tarkoitetut luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt

12) laissa ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010) tarkoitetut ulkomaiset maksulaitokset, kun ne tarjoavat maksupalveluita Suomessa sivuliikkeen välityksellä tai asiamiehen välityksellä

13) sellaiset vaihtoehtorahastojen hoitajat, joille on myönnetty vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa (162/2014) tarkoitettu vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa sekä mainitun lain nojalla toimiluvan saaneet säilytysyhteisöt

14) vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitetut ulkomaisten vaihtoehtorahastojen sivuliikkeet Suomessa ja laissa tarkoitetut rekisteröitymisvelvolliset vaihtoehtorahastojen hoitajat sekä ulkomaisten säilytysyhteisöjen sivuliikkeet Suomessa

15) vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa (234/2018) tarkoitetut vakuutusedustajat sekä ulkomaisten vakuutusedustajien Suomessa toimivat sivuliikkeet siltä osin, kun on kyse vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvista vakuutuksista

16) asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetussa laissa (852/2016) tarkoitetut suomalaiset luotonvälittäjät ja ulkomaisten luotonvälittäjien Suomessa toimivat sivuliikkeet.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Jonna Ekström, johtava juristi
p. 09 183 5531, sähköposti: jonna.ekstrom(at)finanssivalvonta.fi sekä aml-authorities(at)fiva.fi

EBAn ohjeet rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovien toimihenkilöiden roolista, tehtävistä ja vastuista (EBA/GL/2022/05)

EBAn ohjeet direktiivin (EU) 2015/849 8 artiklan ja VI luvun mukaisista vaatimustenmukaisuuden hallintaan liittyvistä toimintaperiaatteista ja menettelytavoista sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön tehtävästä ja vastuista (EBA/GL/2022/05)

Soveltamisala:

Näitä ohjeita sovelletaan seuraaviin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettuihin ilmoitusvelvollisiin:

1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitetut luottolaitokset ja kolmansien maiden luottolaitosten sivuliikkeet

2) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettujen luottolaitoksen kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvat rahoituslaitokset

3) vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitetut vakuutusyhtiöt ja erillisyhtiöt niiden harjoittaessa vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa toimintaa

4) ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitetut kolmansien maiden vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet niiden harjoittaessa vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa toimintaa

5) sijoitusrahastolaissa (213/2019) tarkoitetut rahastoyhtiöt sekä mainitun lain nojalla toimiluvan saaneet säilytysyhteisöt

6) sijoituspalvelulaissa (747/2012) tarkoitetut sijoituspalveluyritykset ja kolmansien maiden yritysten sivuliikkeet

7) sijoituspalvelulaissa tarkoitetut ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeet

8) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa (348/2017) tarkoitettu arvopaperikeskus mukaan lukien sen perustama kirjausrahasto ja selvitysrahasto

9) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitetut tilinhoitajat ja tilinhoitajan oikeudet saaneiden ulkomaisten yhteisöjen Suomessa sijaitsevat toimipisteet

10) maksulaitoslaissa (297/2010) tarkoitetut maksulaitokset

11) maksulaitoslain 7, 7 a ja 7 b §:ssä tarkoitetut luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt

12) laissa ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010) tarkoitetut ulkomaiset maksulaitokset, kun ne tarjoavat maksupalveluita Suomessa sivuliikkeen välityksellä tai asiamiehen välityksellä

13) sellaiset vaihtoehtorahastojen hoitajat, joille on myönnetty vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa (162/2014) tarkoitettu vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa sekä mainitun lain nojalla toimiluvan saaneet säilytysyhteisöt

14) vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitetut ulkomaisten vaihtoehtorahastojen sivuliikkeet Suomessa ja laissa tarkoitetut rekisteröitymisvelvolliset vaihtoehtorahastojen hoitajat sekä ulkomaisten säilytysyhteisöjen sivuliikkeet Suomessa

15) vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa (234/2018) tarkoitetut vakuutusedustajat sekä ulkomaisten vakuutusedustajien Suomessa toimivat sivuliikkeet siltä osin, kun on kyse vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvista vakuutuksista

16) asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetussa laissa (852/2016) tarkoitetut suomalaiset luotonvälittäjät ja ulkomaisten luotonvälittäjien Suomessa toimivat sivuliikkeet.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet: 

Yhteystiedot:

Jonna Ekström, johtava juristi
p. 09 183 5531, sähköposti: jonna.ekstrom(at)finanssivalvonta.fi sekä aml-authorities(at)fiva.fi

EBAn ohjeet rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöistä (EBA/GL/2021/02)

EBAn ohjeet, jotka on annettu direktiivin (EU) 2015/849 17 artiklan ja 18 artiklan 4 kohdan nojalla asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta sekä tekijöistä, joita luotto- ja finanssilaitosten olisi tarkasteltava arvioidessaan yksittäisiin liikesuhteisiin ja yksittäisiin liiketoimiin liittyvää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiä (EBA/GL/2021/02)

Soveltamisala:

Näitä ohjeita sovelletaan seuraaviin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) (jäljempänä rahanpesulaki) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettuihin ilmoitusvelvollisiin:

1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitetut luottolaitokset ja kolmansien maiden luottolaitosten sivuliikkeet

2) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettujen luottolaitoksen kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvat rahoituslaitokset

3) vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitetut vakuutusyhtiöt ja erillisyhtiöt niiden harjoittaessa vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa toimintaa

4) ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitetut kolmansien maiden vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet niiden harjoittaessa vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa toimintaa

5) sijoitusrahastolaissa (213/2019) tarkoitetut rahastoyhtiöt sekä mainitun lain nojalla toimiluvan saaneet säilytysyhteisöt

6) sijoituspalvelulaissa (747/2012) tarkoitetut sijoituspalveluyritykset ja kolmansien maiden yritysten sivuliikkeet

7) sijoituspalvelulaissa tarkoitetut ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeet

8) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa (348/2017) tarkoitettu arvopaperikeskus mukaan lukien sen perustama kirjausrahasto ja selvitysrahasto

9) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitetut tilinhoitajat ja tilinhoitajan oikeudet saaneiden ulkomaisten yhteisöjen Suomessa sijaitsevat toimipisteet

10) maksulaitoslaissa (297/2010) tarkoitetut maksulaitokset

11) maksulaitoslain 7, 7 a ja 7 b §:ssä tarkoitetut luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt

12) laissa ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010) tarkoitetut ulkomaiset maksulaitokset, kun ne tarjoavat maksupalveluita Suomessa sivuliikkeen välityksellä tai asiamiehen välityksellä

13) sellaiset vaihtoehtorahastojen hoitajat, joille on myönnetty vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa (162/2014) tarkoitettu vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa sekä mainitun lain nojalla toimiluvan saaneet säilytysyhteisöt 

14) vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitetut ulkomaisten vaihtoehtorahastojensivuliikkeet Suomessa ja laissa tarkoitetut rekisteröitymisvelvolliset vaihtoehtorahastojen hoitajat sekä ulkomaisten säilytysyhteisöjen sivuliikkeet Suomessa

15) vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa (234/2018) tarkoitetut vakuutusedustajat sekä ulkomaisten vakuutusedustajien Suomessa toimivat sivuliikkeet siltä osin kun on kyse vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvista vakuutuksista

16) asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetussa laissa (852/2016) tarkoitetut suomalaiset luotonvälittäjät ja ulkomaisten luotonvälittäjien Suomessa toimivat sivuliikkeet

Finanssivalvonnan tarkentava ohjeistus:

Finanssivalvonta suosittaa, että ohjeita noudattavat soveltuvin osin myös seuraavat rahanpesulain 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetut ilmoitusvelvolliset:

1) Edellä kohdan 1 alakohdissa 1, 3, 4, 5, 6, 8,10 ja 13 todettuja valvottavia vastaavien ulkomaisten yhteisöjen sivuliikkeet ja valvottavia vastaavat ulkomaiset yhteisöt, jos yhteisö tarjoaa Suomessa palveluita sivuliikettä perustamatta edustajan välityksellä

2) vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitetut vakuutusyhtiöt ja erillisyhtiöt niiden harjoittaessa muuta kuin vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa toiminta

3) työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa (354/1997) tarkoitetut työeläkevakuutusyhtiöt

4) ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitetut kolmansien maiden vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet niiden harjoittaessa muuta kuin vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa toimintaa

5) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitetut suomalaiset keskusvastapuolet

6) sellaiset yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut yhteisöt, joille on myönnetty mainitun asetuksen 28 artiklassa tarkoitettu toimilupa

7) omistusyhteisöt, joille on myönnetty omistusyhteisötoimintaa koskeva lupa luottolaitostoiminnasta annetun lain 2 a luvussa säädetyllä tavalla

8) sellaiset rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 2 artiklan 1 kohdan 34 alakohdassa tarkoitetut hyväksytyt julkistamisjärjestelyt ja 36 alakohdassa tarkoitetut hyväksytyt ilmoitusjärjestelmät, joille Finanssivalvonta on myöntänyt toimiluvan ja joiden valvonnasta se vastaa mainitun asetuksen 27 b artiklan 1 kohdan toisen alakohdan

9) edellä alakohdissa 2–8 todettuja valvottavia vastaavien ulkomaisten yhteisöjen sivuliikkeet

10) edellä alakohdissa 2–8 todettuja valvottavia vastaavat ulkomaiset yhteisöt, jos yhteisö tarjoaa Suomessa palveluita sivuliikettä perustamatta edustajan välityksellä

11) vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987) tarkoitetut vakuutusyhdistykset

12) vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa (234/2018) tarkoitetut vakuutusedustajat ja ulkomaisten vakuutusedustajien Suomessa toimivat sivuliikkeet siltä osin, kun on kyse muista kuin vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvista vakuutuksista sekä sivutoimiset vakuutusedustajat ja ulkomaisten vakuutusedustajien ja sivutoimisten vakuutusedustajien Suomessa toimivat sivuliikkeet

13) virtuaalivaluutan tarjoajista annetussa laissa (572/2019) tarkoitetut virtuaalivaluutan tarjoajat

14) eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain (186/2023) soveltamisalaan kuuluvat elinkeinonharjoittajat

Finanssivalvonnan tarkentava ohjeistus:

 • Näiden ohjeiden kohtaa 2.5 sovellettaessa tulee ottaa huomioon, ettei kansallinen lainsäädäntö mahdollista rikostuomioihin ja rikkomuksiin tai niihin liittyviin turvaamistoimiin liittyvien henkilötietojen käsittelyä asiakkaan tuntemistietoina

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Jonna Ekström, johtava juristi
p. 09 183 5531, sähköposti: jonna.ekstrom(at)finanssivalvonta.fi sekä aml-authorities(at)fiva.fi

EBAn ohjeet, joilla muutetaan ohjeita EBA/GL/2021/02 rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöistä (EBA/GL/2023/03)

EBAn ohjeet, joilla muutetaan direktiivin (EU) 2015/849 17 artiklan ja 18 artiklan 4 kohdan nojalla asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta sekä tekijöistä, joita luotto- ja finanssilaitosten olisi tarkasteltava arvioidessaan yksittäisiin liikesuhteisiin ja yksittäisiin liiketoimiin liittyvää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiä, annettuja ohjeita EBA/2021/02 (EBA/GL/2023/03)

 • voimassa 3.11.2023 lukien

Soveltamisala:

1. Näitä ohjeita sovelletaan seuraaviin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) (jäljempänä rahanpesulaki) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettuihin ilmoitusvelvollisiin:

1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitetut luottolaitokset ja kolmansien maiden luottolaitosten sivuliikkeet

2) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettujen luottolaitoksen kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvat rahoituslaitokset

3) vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitetut vakuutusyhtiöt ja erillisyhtiöt niiden harjoittaessa vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa toimintaa

4) ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitetut kolmansien maiden vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet niiden harjoittaessa vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa toimintaa

5) sijoitusrahastolaissa (213/2019) tarkoitetut rahastoyhtiöt sekä mainitun lain nojalla toimiluvan saaneet säilytysyhteisöt

6) sijoituspalvelulaissa (747/2012) tarkoitetut sijoituspalveluyritykset ja kolmansien maiden yritysten sivuliikkeet

7) sijoituspalvelulaissa tarkoitetut ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeet

8) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa (348/2017) tarkoitettu arvopaperikeskus mukaan lukien sen perustama kirjausrahasto ja selvitysrahasto

9) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitetut tilinhoitajat ja tilinhoitajan oikeudet saaneiden ulkomaisten yhteisöjen Suomessa sijaitsevat toimipisteet

10) maksulaitoslaissa (297/2010) tarkoitetut maksulaitokset

11) maksulaitoslain 7, 7 a ja 7 b §:ssä tarkoitetut luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt

12) laissa ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010) tarkoitetut ulkomaiset maksulaitokset, kun ne tarjoavat maksupalveluita Suomessa sivuliikkeen välityksellä tai asiamiehen välityksellä

13) sellaiset vaihtoehtorahastojen hoitajat, joille on myönnetty vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa (162/2014) tarkoitettu vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa sekä mainitun lain nojalla toimiluvan saaneet säilytysyhteisöt

14) vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitetut ulkomaisten vaihtoehtorahastojensivuliikkeet Suomessa ja laissa tarkoitetut rekisteröitymisvelvolliset vaihtoehtorahastojen hoitajat sekä ulkomaisten säilytysyhteisöjen sivuliikkeet Suomessa

15) vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa (234/2018) tarkoitetut vakuutusedustajat sekä ulkomaisten vakuutusedustajien Suomessa toimivat sivuliikkeet siltä osin kun on kyse vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvista vakuutuksista

16) asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetussa laissa (852/2016) tarkoitetut suomalaiset luotonvälittäjät ja ulkomaisten luotonvälittäjien Suomessa toimivat sivuliikkeet

Finanssivalvonnan tarkentava ohjeistus:

2. Finanssivalvonta suosittaa, että ohjeita noudattavat soveltuvin osin myös seuraavat rahanpesulain 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetut ilmoitusvelvolliset:

1) Edellä kohdan 1 alakohdissa 1, 3, 4, 5, 6, 8,10 ja 13 todettuja valvottavia vastaavien ulkomaisten yhteisöjen sivuliikkeet ja valvottavia vastaavat ulkomaiset yhteisöt, jos yhteisö tarjoaa Suomessa palveluita sivuliikettä perustamatta edustajan välityksellä

2) vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitetut vakuutusyhtiöt ja erillisyhtiöt niiden harjoittaessa muuta kuin vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa toiminta

3) työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa (354/1997) tarkoitetut työeläkevakuutusyhtiöt

4) ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitetut kolmansien maiden vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet niiden harjoittaessa muuta kuin vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa toimintaa

5) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitetut suomalaiset keskusvastapuolet

6) sellaiset yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut yhteisöt, joille on myönnetty mainitun asetuksen 28 artiklassa tarkoitettu toimilupa

7) omistusyhteisöt, joille on myönnetty omistusyhteisötoimintaa koskeva lupa luottolaitostoiminnasta annetun lain 2 a luvussa säädetyllä tavalla

8) sellaiset rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 2 artiklan 1 kohdan 34 alakohdassa tarkoitetut hyväksytyt julkistamisjärjestelyt ja 36 alakohdassa tarkoitetut hyväksytyt ilmoitusjärjestelmät, joille Finanssivalvonta on myöntänyt toimiluvan ja joiden valvonnasta se vastaa mainitun asetuksen 27 b artiklan 1 kohdan toisen alakohdan

9) edellä alakohdissa 2–8 todettuja valvottavia vastaavien ulkomaisten yhteisöjen sivuliikkeet

10) edellä alakohdissa 2–8 todettuja valvottavia vastaavat ulkomaiset yhteisöt, jos yhteisö tarjoaa Suomessa palveluita sivuliikettä perustamatta edustajan välityksellä

11) vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987) tarkoitetut vakuutusyhdistykset

12) vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa (234/2018) tarkoitetut vakuutusedustajat ja ulkomaisten vakuutusedustajien Suomessa toimivat sivuliikkeet siltä osin, kun on kyse muista kuin vakuutusluokista annetussa laissa (526/2008) tarkoitettuihin henkivakuutusluokkiin kuuluvista vakuutuksista sekä sivutoimiset vakuutusedustajat ja ulkomaisten vakuutusedustajien ja sivutoimisten vakuutusedustajien Suomessa toimivat sivuliikkeet

13) virtuaalivaluutan tarjoajista annetussa laissa (572/2019) tarkoitetut virtuaalivaluutan tarjoajat

14) eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain (186/2023) soveltamisalaan kuuluvat elinkeinonharjoittajat

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Jonna Ekström, johtava juristi
p. 09 183 5531, sähköposti: jonna.ekstrom(at)finanssivalvonta.fi sekä aml-authorities(at)fiva.fi

EBAn ohjeet kokonaiselvytyskapasiteetista elvytyssuunnittelussa (EBA/GL/2023/06)

Ohjeet kokonaiselvytyskapasiteetista elvytyssuunnittelussa EBA/GL/2023/06

Voimassa

 • Soveltaminen alkaa 11.01.2024

Ohjeen soveltamisala

 • luottolaitos ja sen konsolidointiryhmään kuuluva omistusyhteisö sekä rahoituslaitos luottolaitoslain (610/2014) 8a luvun 1 §:n ja 8 §:n mukaisesti
 • sijoituspalveluyritys, joka harjoittaa kaupankäyntiä rahoitusvälineillä omaan lukuun tai liikkeeseenlaskun takaamista sijoituspalvelulain (747/2012) mukaisesti ja näiden konsolidointiryhmään kuuluva omistusyhteisö ja rahoituslaitos
 • talletuspankkien yhteenliittymä talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (599/2010) 3 luvun 20 a §:n mukaisesti

Näihin ohjeisiin liittyy

Guidelines on the overall recovery capacity in recovery planning | European Banking Authority (europa.eu)

Tiedotteet

Euroopan pankkivalvontaviranomaisen EBAn (EBA/GL/2023/06) ohje koskien kokonaiselvytyskapasiteettia elvytyssuunnittelussa ‒ soveltaminen alkaa 11.1.2024

Yhteystiedot

Antti Hietala, vanhempi lakimies
p. 09 183 5468, sähköposti: antti.hietala(at)finanssivalvonta.fi

EIOPAn ohjeet PEPP-valvontaa koskevaan raportointiin

EIOPAn ohjeet PEPP-valvontaa koskevaan raportointiin (EIOPA-BoS-21/260)

 • voimassa 22.3.2022 lukien

Soveltamisala:

 • luottolaitokset
 • henkivakuutusyhtiöt
 • sijoituspalveluyritykset, joille Finanssivalvonta on myöntänyt toimiluvan omaisuudenhoitoon
 • rahastoyhtiöt
 • toimilupavelvolliset vaihtoehtorahastojen hoitajat

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Pankkivalvonta/Pankkien riskialueet
Pääomamarkkinoiden valvonta/Sijoituspalvelut ja -tuotteet
Vakuutusvalvonta/Vahinko- ja henkivakuutus
p. 09 183 51

Euroopan valvontaviranomaisten (ESAt) yhteiset ohjeet määräosuuksien hankintaan ja lisäämiseen rahoitusalalla sovellettavaa toiminnan vakauden arviointia koskien

Euroopan valvontaviranomaisten (ESAt) yhteiset ohjeet määräosuuksien hankintaan ja lisäämiseen rahoitusalalla sovellettavaa toiminnan vakauden arviointia koskien (JC/GL/2016/01)

Soveltamisala:

 • henki-, vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöt
 • keskusvastapuolet
 • luottolaitokset
 • sijoituspalveluyritykset

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Luottolaitokset: Anne Hakkila, vanhempi juristi
p. 09 183 5512, sähköposti: anne.hakkila(at)finanssivalvonta.fi

Keskusvastapuolet: Jukka Laitinen, johtava juristi
p. 09 183 51, sähköposti: jukka.laitinen(at)finanssivalvonta.fi

Sijoituspalveluyritykset: Raija Railas, vanhempi valvoja
p. 09 183 5235, sähköposti: raija.railas(at)finanssivalvonta.fi

Vakuutusyhtiöt: Tiina Granlund, johtava valvoja
p. 09 183 5521, sähköposti: tiina.granlund(at)finanssivalvonta.fi