Valvottavatiedote 2.11.2023 – 61/2023

EBAn ohjeet rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskien tehokkaaksi hallitsemiseksi tarjottaessa pääsy rahoituspalveluihin – soveltaminen alkaa 3.11.2023

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on antanut 31.3.2023 ohjeet (EBA/GL/2023/04) toimintaperiaatteista ja valvontatoimenpiteistä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskien tehokkaaksi hallitsemiseksi tarjottaessa pääsy rahoituspalveluihin.

Finanssivalvonta on ilmoittanut EBAlle noudattavansa ohjeita soveltuvin osin.

EBA-asetuksen1 16 artiklan 3 kohdan mukaan luotto- ja finanssilaitosten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan EBAn ohjeita.

Sisältö

Ohjeilla täydennetään EBAn ohjeita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöistä (EBA/GL/2021/02).

Ohjeilla täsmennetään myös ohjeistusta toimintaperiaatteista, menettelytavoista ja valvontatoimenpiteistä. Näitä toimenpiteitä tulisi olla käytössä luotto- ja finanssilaitoksilla, jotta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä voidaan vähentää ja hallita tehokkaasti tarjottaessa pääsy rahoituspalveluihin.

Lisäksi ohjeissa käsitellään toimenpiteitä, jotka koskevat perusmaksutilin tarjoamista. Ohjeissa on kyse erityisesti taloudellisen osallistuvuuden (financial inclusion) huomioimisesta rahoituspalveluiden tarjoamisessa. Ohjeiden kohdan 14 mukaan luotto- ja finanssilaitosten tulisi dokumentoida kaikki liikesuhteesta kieltäytymistä tai sen lopettamista koskevat päätökset ja niiden perustelut, ja niiden tulisi olla valmiita antamaan nämä asiakirjat pyynnöstä toimivaltaisen viranomaisen saataville.

Voimaantulo

Ohjeiden soveltaminen alkaa 3.11.2023.

Lisätietoja antaa

Jonna Ekström, johtava juristi, puhelin 09 183 5531 tai jonna.ekstrom(at)finanssivalvonta.fi

Liite

EBAn ohjeet toimintaperiaatteista ja valvontatoimenpiteistä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskien tehokkaaksi hallitsemiseksi tarjottaessa pääsy rahoituspalveluihin1(EU) N:o 1093/2010