Valvottavatiedote 26.5.2023 – 34/2023

Määräykset ja ohjeet 2/2023 rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä voimaan 26.6.2023

Finanssivalvonta on antanut määräykset ja ohjeet 2/2023 rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (vastaa julkisella lausuntokierroksella ollutta luonnosta 1/2022 rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen määräyksistä ja ohjeista).

Sisältö

Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on antaa Finanssivalvonnan valvottaville tulkintoja ja suosituksia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan sääntelyn soveltamiseksi. Niillä pyritään ohjeistamaan valvottavia riskiperusteisesti arvioiden oikeasuhtaisten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntatoimien toteuttamiseksi niiltä osin kuin lainsäädännöstä ei ole saatavissa riittävää ohjeistusta. Lisäksi niillä pyritään yhtenäistämään ja tehostamaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan sääntelyn soveltamista. Tavoitteena on lisäksi antaa valvottaville velvoittavia määräyksiä.

Määräyksissä ja ohjeissa on myös huomioitu uuden rahanpesulain osittaisuudistuksen tuomat muutokset. Julkisella lausuntokierroksella olleesta luonnoksesta poiketen määräyksistä ja ohjeista on poistettu luku, joka koski rikostuomioita ja rikoksia koskevan tiedon käsittelyä.  Syynä tähän on se, että hallituksen esityksessä 236/2021 vp esitettyä uutta 3 luvun 3 a §:ä rikostuomioita ja rikoksia koskevan tiedon käsittelystä ei hyväksytty osana rahanpesulain osittaisuudistusta.

Julkisen lausuntokierroksen jälkeen on tehty muutos määräys- ja ohjekokoelman lukuun 5.2.2.2 koskien johdosta nimitettävän valvonnan vastuuhenkilöä. Uudet ohjeet antavat enemmän tapauskohtaista harkintavaltaa sen suhteen, miltä johdon tasolta henkilö nimitetään. Finanssivalvonta on myös lisännyt uuden kohdan 29 lukuun 6.3.1 koskien henkilöllisyyden todentamisen viemistä päätökseen vasta asiakassuhteen perustamishetken jälkeen.

Määräyksillä ja ohjeilla kumotaan

  • Finanssivalvonnan standardi 2.4 Asiakkaan tunteminen – rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen.
  • Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 7/2021 rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöistä.
  • Finanssivalvonnan kannanotto asiakkaan tuntemistiedoista ja pankkien menettelytavoista (3/2016).
  • Finanssivalvonnan kannanotto yksinkertaistetusta menettelystä asiakkaan tuntemiseksi tiekuntien ja yhteisiä vesialueita hallinnoivien osakaskuntien osalta (27/2020).

Voimaantulo

Määräykset ja ohjeet ovat voimassa 26.6.2023 alkaen.

Lisätietoja antaa

Jonna Ekström, johtava juristi, puhelin 09 183 5531 tai jonna.ekstrom(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Määräykset ja ohjeet 2/2023