Valvottavatiedote 17.7.2023 – 44/2023

Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) ohjeet etätunnistamisratkaisujen käytöstä asiakassuhteen perustamisessa – soveltaminen alkaa 2.10.2023

EBA on antanut ohjeet (EBA/GL/2022/15) etätunnistamisratkaisujen käytöstä asiakassuhteen perustamisessa 22.11.2022. Finanssivalvonta on ilmoittanut EBAlle noudattavansa ohjeita.

Sisältö

Ohjeiden tarkoituksena on luoda EU-tasolla yhtenäiset käytänteet etätunnistamisratkaisujen käytöstä asiakassuhteen perustamisessa. Ohjeiden tarkoituksena on auttaa luotto- ja finanssilaitoksia täyttämään niille asetetut rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvät velvoitteet tehokkaasti.

Ohjeissa esitellään niitä toimenpiteitä, joita luotto- ja finanssilaitosten tulisi toteuttaa arvioidessaan asiakassuhteen perustamiseksi luotujen etätunnistamisratkaisujen riittävyyttä ja tehokkuutta valvottavan oman toiminnan näkökulmasta.

Voimaantulo

Ohjeiden soveltaminen alkaa 2.10.2023

Muuta huomioitavaa

Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa 2/2023 – Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen annetaan valvottaville tarkempia ohjeita etätunnistamisesta.

Lisätietoja antaa

Pekka Vasara, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5513

Liite

EBAn ohjeet etätunnistamisratkaisujen käytöstä asiakassuhteen perustamisessa