Rahoitusvälineiden kaupankäynti, sijoituspalvelut ja sijoittajansuoja – MiFID II ja MiFIR


Perustiedot

MiFID II -direktiivi ja MiFIR-asetus rahoitusvälineiden markkinoista ovat laaja sääntelykokonaisuus, jonka tärkeimpiä tavoitteita ovat sijoitussuojan parantaminen ja kaupankäynnin avoimuuden lisääminen. Sääntöjen yhdenmukaisuus takaa  kauppapaikoille ja sijoituspalveluntarjoajille (pankit ja sijoituspalveluyritykset sekä omaisuudenhoitoa tarjoavat rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat) mahdollisuuden toimia kaikkialla unionissa.

Uudelleentarkastelun johdosta MiFIRiä, ja pienemmässä määrin myös MiFID II:sta, on muutettu 28.2.2024 annetuilla muutoksilla.

Soveltaminen ja aikataulu

Sääntelykokonaisuus koskee soveltuvin osin muun muassa sijoituspalveluntarjoajia, markkinoiden ylläpitäjiä mukaan lukien niiden ylläpitämät kauppapaikat, keskusvastapuolia ja raportointipalvelujen tarjoajia.

Sääntelyn soveltaminen alkoi 3.1.2018.

MiFIRin uudelleentarkastelun mukaiset muutokset tulevat voimaan 28.3.2024, mutta osaa muutoksista sovelletaan vasta, kun muutosten edellyttämät tarkemmat teknisluontoiset säädökset on annettu. MiFID II:n muutokset tulee saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 29.9.2025.

EU-Sääntely

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
1-taso
Kansallinen sääntely
Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Rahoitusvälineiden markkinat (MiFID II ja MiFIR) -uutiskirjeet

2024

2023

2022

2020

2019

2018

2017

Uutiskirje

Tilaa Rahoitusvälineiden markkinat (MiFID II ja MiFIR) -uutiskirje tästä