Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden laskenta ja raportointi

Määräykset ja ohjeet 7/2015 (pdf)

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden laskenta ja raportointi 

  • voimassa 1.1.2016 alkaen

Tiedonkeruutaulukot RVA1 ja RVA2 

Muuta aiheeseen liittyvää

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot
  • Lausuntopyyntö 4/2015 Finanssivalvonnan rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskentaa ja raportointia koskevat määräykset ja ohjeet

Määräys- ja ohjeluonnoksesta saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 4/2015, 17.9.2015 (dnro FIVA 5/01.00/2015) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

Määräys- ja ohjekokoelma