Beräkning och rapportering av kapitaltäckningen i finans- och försäkringskonglomerat

Föreskrifter och anvisningar 7/2015 (pdf)

Beräkning och rapportering av kapitaltäckningen i finans- och försäkringskonglomerat

  • gäller från 1.1.2016 tills vidare
  • ändringsdatum 29.4.2024

Rapporteringsblankett RVA1 (excel)

Föreskrifter och anvisningar 7/2015 Beräkning och rapportering av kapitaltäckningen i finans- och försäkringskonglomerat (versionen 1)

Läs mer

Föreskriftssamling