Tillsynsmeddelande 29.4.2024 – 29/2024

Föreskrifter och anvisningar 7/2015: Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om beräkning och rapportering av kapitaltäckningen i finans- och försäkringskonglomerat ändras

Finansinspektionen har gjort de användningar i föreskrifter och anvisningar 7/2015 Beräkning och rapportering av kapitaltäckningen i finans- och försäkringskonglomerat som krävs för införandet av Finansinspektionens nya rapporteringssystem för ekonomisk ställning och risker i företagen under tillsyn i fråga om inlämnandet av tillsynsuppgifter. Ändringen gäller datainsamlingen RVA1 ”Metod baserad på sammanställd redovisning”. Ändringen gäller endast rapporteringstekniken, innehållet i rapporteringen har inte ändrats.

Det nya rapporteringssystemet omfattar inte den alternativa datainsamlingen RVA2 ”Avdrags- och sammanställningsmetod” eftersom i nuläget använder ingen rapportör denna metod.

Ikraftträdande av ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 29 april 2024.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Jaana Ladvelin, ledande expert, tfn 09 183 5313 eller jaana.ladvelin(at)fiva.fi (rapporteringens innehåll)

Frågor som gäller rapporteringstekniken bör i första hand skickas via Finansinspektionens Rapportörsportal eller till adressen NewReportingSystem(at)finanssivalvonta.fi.

Bilagor