Rapporteringsmeddelande 22.3.2024 – 06/2024

Datainsamlingar har lagts till i Rapportörsportal för Finansinspektionens nya rapporteringssystem | Nationell rapportering (Virati)

I Rapportörsportal har lagts till rapporteringsskyldigheterna för följande datainsamlingar:

  • FA-tabellbilagor (FA)
  • FT-tabellbilagor (FT)
  • Kapitaltäckning (RVA)
  • Statistik över arbetslöshetskassorna (KT)
  • Krediter och oreglerade fordringar (MJ)
  • Stora kundexponeringar (MU)

FA, FT, RVA och KT datainsamlingarna ska rapporteras fr.o.m. 31.3.2024 och MJ och MU datainsamlingarna fr.o.m. 30.6.2024 via Finansinspektionens rapportörs portal.

I webbtjänsten finns dokumentet Kända problem i rapportörsportalen. Vi ber användarna vara i kontakt om eventuella nya brister i systemet.

Rapporteringssystemets bruksanvisningar har publicerats på Finansinspektionens webbplats: Finansinspektionens anvisningar för rapportering av ekonomisk ställning och risker i företag under tillsyn

Det går att logga in i Rapportörsportal via följande webbadress: https://rapportering.finanssivalvonta.fi

Vid inloggning i Rapportörsportal ska anmälaren fylla i de uppgifter som saknas på mailadressen.

Närmare information

  • Närmare information om det nya rapporteringssystemet finns på Finansinspektionens webbplats.
  • Finansinspektionens anvisning om användarrättigheterna till rapporteringssystemet.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Kontakter i första hand via Finansinspektionens rapportörsportal
  • Frågor om det nya rapporteringssystemet: NewReportingSystem(at)finanssivalvonta.fi