Revidering av rapporteringssystemet

De första rapporteringarna överförs till det nya systemet på sommaren 2022

Systemrevideringen gäller rapporteringshelheterna EBA ITS, EIOPA ITS, ESMA och de nationella rapporteringarna (Virati). Rapporterna ska skickas till det nya systemet från och med nedan stående datum.

Tidpunkt Rapporteringshelhet
31.7.2022 COREP LCR DA och ALMM
30.9.2022 FINREP, COREP OF, LR, LE, SBP IMV, NSFR, FP, GSII, FRTB, AE, COVID-19 och IFCLASS2
31.12.2022 REM BM, REM HE, REM HR Institution, SBP CR, SBP IFRS9, IFCLASS3, Solvens 2, Pension Fund, Pan-European Personal Pension Product
31.1.2023 SBP RM
31.3.2023 Nationella rapporteringarna S, R och LTC
30.6.2023 EBA DPM 3.2 ändringar i rapporteringen: AE, COREP ALM, COREP OF, GSII, IF CLASS2 och IF CLASS3
30.9.2023

ESMA: AIFMD

Nationella rapporteringarna KP

31.12.2023

EBA DPM 3.3 ändringar i rapporteringen

EIOPA DPM 2.8 ändringar i rapporteringen

ESMA: CSDR7, CSDR9 och MMF

Nationella rapporteringarna RA och VJ

31.3.2024

Nationella rapporteringarna: FA, FT, RVA, KT

30.6.2024

Nationella rapporteringarna: MJ, MU

30.9.2024

Nationella rapporteringarna: VC, VD, VF, VG, VS

31.12.2024

Nationella rapporteringarna: JM, KB, KA, MA, MV, VQ, VO, VA, VB, VE, VK, VL, VM, VN, VP, VT

Portal för rapportörernas bruk

I det nya rapporteringssystemet kommer rapportörerna att få tillgång till en rapportörsportal, i vilken finländska och utländska rapportörer identifieras och befullmäktigas via tjänsten suomi.fi. Kommunikationen mellan Finansinspektionen och rapportören sker via rapportörsportalen. Kommunikation via e-post frångås.

Rapporterna lämnas i portalen eller via gränssnittet

Rapportörens rapportörspecifika rapporteringsskyldigheter framgår av rapportörsportalen. I rapportörsportalen kan rapportören antingen ladda upp egna rapporter eller fylla i webblanketterna för de enskilda rapporteringarna. Rapporterna kan också lämnas till Finansinspektionen direkt via rapportörens eget rapporteringssystem via de gränssnitt som ställs till rapportörernas förfogade (A2A). För CSDR7-, CSDR9- och MMF-rapporteringarna planeras inte några webblanketter, vilket innebär att rapporterna antingen kan laddas upp i rapporteringssystemet i rapportörsportalen eller skickas via gränssnittet.

I det nya rapporteringssystemet är den nationella rapporteringen fortsättningsvis i CSV-format.

Rapportören får respons på sin inlämnade rapport både i rapportörsportalen och via gränssnittet (A2A) direkt till sitt rapporteringssystem. Rapportören kan också ladda ner den inlämnade rapporten och responsen i Excel-format i portalen.

Rapportörernas får tillgång till en testmiljö

Rapportörerna får även tillgång till en testmiljö. Rapportörerna kan skicka rapporter för granskning till testmiljön innan den officiella rapporten skickas till Finansinspektionen.

Produktionen av rapporteringsprogram upphör

Produktionen av Finansinspektionens rapporteringsprogram avslutas i takt med att rapporteringen överförs till det nya rapporteringssystemet. Om rapportören i fortsättningen får ett behov av att använda hjälpmedel i produktionen av rapporter, finns det kommersiella tillämpningar för rapportproduktion på marknaden.