Raportointijärjestelmän uudistus

Ensimmäiset raportoinnit siirtyvät uuteen järjestelmään kesällä 2022

Järjestelmäuudistus koskee EBA ITS-, EIOPA ITS-, ESMA- ja kansallisia (Virati) raportointikokonaisuuksia. Raportit toimitetaan uuteen järjestelmään alla olevista ajankohdista alkaen.

Tiedonajankohta Tiedonkeruu
31.7.2022 COREP LCR DA ja ALMM
30.9.2022 FINREP, AE, COREP OF, LR, LE, NSFR, SBP IMV, FP, GSII, FRTB, COVID-19 ja IFCLASS2
31.12.2022 REM BM, REM HE, REM HR Institution, SBP CR, SBP IFRS9, IFCLASS3, Solvenssi 2, Pension Fund, Pan-European Personal Pension Product
31.1.2023 SBP RM
31.3.2023 Kansalliset tiedonkeruut S, R ja LTC
30.6.2023 EBA-tiedonkeruiden DPM 3.2-muutokset: AE COREP ALM, COREP OF, GSII, IF CLASS2 ja IF CLASS3
30.9.2023

ESMA tiedonkeruut: AIFMD

Kansalliset tiedonkeruut: KP

31.12.2023

EBA-tiedonkeruiden DPM 3.3-muutokset

EIOPA-tiedonkeruiden DPM 2.8-muutokset

ESMA-tiedonkeruut: CSDR7, CSDR9 ja MMF

Kansalliset tiedonkeruut RA ja VJ

31.3.2024

Kansalliset tiedonkeruut: FA, FT, RVA, KT

30.6.2024

Kansalliset tiedonkeruut: MJ, MU

30.9.2024

Kansalliset tiedonkeruut: VC, VD, VF, VG, VS

31.12.2024

Kansalliset tiedonkeruut: JM, KB, KA, MA, MV, VQ, VO, VA, VB, VE, VK, VL, VM, VN, VP, VT

Raportoijien käyttöön portaali

Uudessa raportointijärjestelmässä raportoijien käyttöön tulee raportoijan portaali, jossa suomalaisten ja ulkomaisten raportoijien tunnistaminen ja valtuuttaminen tapahtuu suomi.fi –palvelun kautta. Viestintä Finanssivalvonnan ja raportoijan välillä tapahtuu Raportoijan portaalin kautta. Sähköpostin välityksellä tapahtuvasta viestinnästä luovutaan.

Raportit toimitetaan portaalin tai rajapinnan kautta

Raportoija näkee raportoijan portaalista raportoijakohtaiset raportointivelvollisuudet. Portaalissa raportoija voi joko ladata itse tuottamansa raportit tai täyttää tiedonkeruukohtaiset web-lomakkeet. Raportit voi myös toimittaa Finanssivalvontaan suoraan raportoijan omasta raportointijärjestelmästä raportoijalle tarjottavan rajapinnan kautta (A2A). CSDR7-, CSDR9- ja MMF-tiedonkeruille ei ole suunnitteilla web-lomakkeita, joten raportit voi joko ladata raportointijärjestelmään Raportoijan portaalissa tai toimittaa rajapinnan kautta.

Uudessa raportointijärjestelmässä kansallinen raportointi jatkuu CSV-muotoisena.

Toimitetusta raportista raportoija saa raportointipalautteen sekä raportoijan portaalin että rajapinnan (A2A) kautta suoraan omaan raportointijärjestelmään. Raportoija voi myös ladata toimitetun raportin ja raportointipalautteen Excel-muodossa portaalista.

Raportoijien käyttöön testiympäristö

Raportoijien käyttöön tulee myös testiympäristö. Raportoijat voivat lähettää raportteja tarkastettavaksi testiympäristöön ennen virallisen raportin lähettämistä Finanssivalvontaan.

Tiedonkeruusovellusten tuottaminen päättyy

Finanssivalvonnan tiedonkeruusovellusten tuottaminen päättyy sitä mukaa kun raportointi siirtyy uuteen raportointijärjestelmään. Jos raportoijalla on tarve jatkossa käyttää raporttien tuottamisessa apuvälinettä, on markkinoilla tarjolla raportointien tuottamiseen kaupallisia sovelluksia.