Yhteystiedot

Teema Sähköposti
EBAn ITS-raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset (XBRL/XML) Katso Raportointi Finanssivalvonnalle
Finanssivalvonnan tiedonkeruisiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset (.csv) VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi
AIFMD-raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset sekä AIFMD-raportointivelvollisuuden muutokset AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi

STT- (sisäisen toimituksen toteutus) ja CSDR7-raportointiin liittyvät tekniset- ja tulkintakysymykset

STTHelpdesk(at)fiva.fi
Ei-konekielinen Solvenssi II -raportointi S2raportointi(at)finanssivalvonta.fi
Solvenssi II -raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset Katso Raportointi Finanssivalvonnalle
Pension Fund -raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset Katso Raportointi Finanssivalvonnalle
EKP:n valvontamaksutekijöiden raportointi ja sitä koskeva yhteydenpito EKP_valvontamaksut(at)fiva.fi
Raportointijärjestelmän uudistukseen liittyvät kysymykset NewReportingSystem(at)fiva.fi
Tarkempi jaottelu tiedonkeruista (pdf)