Maksupalvelujen tarjoajat

Tiedonkeruukartta

Rahoitussektorin tiedonkeruukartta (pdf)

Mitä pitää raportoida

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Maksupalvelun tarjoajat

Toimiluvalliset maksulaitokset

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

8/2016 luku 8.4.1
Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt

MA Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen 

Vuosittain

 

28.2. mennessä tai kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä

8/2016 luku 8.4.2
Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt
MU Suuret asiakasriskit 

Puolivuosittainen
30.6., 31.12.

28.2., 31.8.

8/2016 luku 8.4.3
Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt

MJ Luotonanto ja erääntyneet saamiset


Puolivuosittainen
30.6., 31.12.

 

28.2., 31.8.
(Huom! Sovelletaan vain, jos harjoittaa maksulaitoslain 9 §:n 2 momentissa ja 10 §:ssa tarkoitettua toimintaa)

8/2016 luku 8.4.4
Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt
MV Omat varat ja vakavaraisuus Vuosittain 31.12. 28.2.

Fivan määräykset ja ohjeet 2/2023 ja 4/2023

RA Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

28.2.

Ilman toimilupaa rekisteröidyt maksupalvelun tarjoajat

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

Fivan määräykset ja ohjeet 2/2023 ja 4/2023

RA Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

28.2.

Ulkomaisten maksulaitosten Suomessa toimivat sivuliikkeet

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

8/2016 luku 8.4.1
Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt

MA Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen

Vuosittain

 

28.2. mennessä tai kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä

Fivan määräykset ja ohjeet 2/2023 ja 4/2023

RA Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

28.2.