Maksupalvelujen tarjoajat

Tiedonkeruukartta

Rahoitussektorin tiedonkeruukartta (pdf)

Mitä pitää raportoida

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Maksupalvelun tarjoajat

Toimiluvalliset maksulaitokset

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

8/2016 luku 8.4.1
Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt

MA Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen 

Vuosittain

 

28.2. mennessä tai kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä

8/2016 luku 8.4.2
Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt
MU Suuret asiakasriskit 

Puolivuosittainen
30.6., 31.12.

28.2., 31.8.

8/2016 luku 8.4.3
Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt

MJ Luotonanto ja erääntyneet saamiset


Puolivuosittainen
30.6., 31.12.

 

28.2., 31.8.
(Huom! Sovelletaan vain, jos harjoittaa maksulaitoslain 9 §:n 2 momentissa ja 10 §:ssa tarkoitettua toimintaa)

8/2016 luku 8.4.4
Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt
MV Omat varat ja vakavaraisuus Vuosittain 31.12. 28.2.
Rahanpesulaki (444/2017)

RA Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

28.2.

8/2014
Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa

(2021 raportointitietojen täydentämiseen/korjaamiseen. 2022 alkaen petostiedot raportoidaan Suomen Pankin MAPE-tiedonkeruun kautta).

MF Maksupalveluihin liittyvien petostietojen raportointi Raportointivelvollisuus koskee kaikkia maksulaitoksia ml. ulkomaisten maksulaitosten sivuliikkeet, jotka tarjoavat maksupalvelua Suomessa. Puolivuosittain
30.6., 31.12.
28.2., 31.8.

Ilman toimilupaa rekisteröidyt maksupalvelun tarjoajat

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

8/2016 luku 8.4.5
Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt

ML Maksutapahtumien yhteismäärä

Vuosittain

 

28.2.

Rahanpesulaki (444/2017)

RA Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

28.2.

8/2014
Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa

(2021 raportointitietojen täydentämiseen/korjaamiseen. 2022 alkaen petostiedot raportoidaan Suomen Pankin MAPE-tiedonkeruun kautta).

MF Maksupalveluihin liittyvien petostietojen raportointi Raportointivelvollisuus koskee kaikkia maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavia oikeushenkilöitä ja luonnollisia henkilöitä, jotka tarjoavat maksupalvelua Suomessa. Vuosittain
31.12.
28.2.

Ulkomaisten maksulaitosten Suomessa toimivat sivuliikkeet

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

8/2016 luku 8.4.1
Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt

MA Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen

Vuosittain

 

28.2. mennessä tai kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä

8/2014
Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa

(2021 raportointitietojen täydentämiseen/korjaamiseen. 2022 alkaen petostiedot raportoidaan Suomen Pankin MAPE-tiedonkeruun kautta).

MF Maksupalveluihin liittyvien petostietojen raportointi Raportointivelvollisuus koskee kaikkia maksulaitoksia ml. ulkomaisten maksulaitosten sivuliikkeet, jotka tarjoavat maksupalvelua Suomessa. Puolivuosittain
30.6., 31.12.
28.2., 31.8.