Validointipalautteet

Raportoija saa automaattisen palautteen raportin sisällöstä sähköpostilla (erillinen sähköpostiviesti saapuneen raportin kuittausviestin jälkeen). Raportin tila määräytyy seuraavasti:

1. Hylätty, raportilla muotovirheitä (Punainen)

  • Raportilla on vakavia muotovirheitä, jotka estävät raportin vastaanoton. Raportti on korjattava ja lähetettävä uudestaan.

2. Hylätty, raportilla vakavia sisältövirheitä (Oranssi)

  • Raportilla on vähintään yksi vakava sisältövirhe, joka estää raportin hyväksymisen.
  • Raportin hyväksyminen edellyttää korjausta tai selvitystä, miksi tarkistusten mukainen raportointi ei ole mahdollista. Tällaisia ovat blocking- tai error-tason validoinnit tai raportointi hyväksytyn aikaikkunan jälkeen. Selvitys toimitetaan Finanssivalvontaan sähköpostilla.

3. Vastaanotettu, raportilla virheitä (Keltainen)

  • Raportilla on vähintään yksi sisältövirhe, joka ei kuitenkaan estä raportin hyväksymistä.
  • Raportoijan on korjattava virheet tai toimitettava selvitys, miksi tarkistusten mukainen raportointi ei ole mahdollista. Tällaisia ovat non-blocking- tai warning-tason validoinnit. Selvitys toimitetaan Finanssivalvontaan sähköpostilla.

4. Hyväksytty, ei virheitä (Vihreä)

  • Raportti läpäisee kaikki Fivan toteuttamat automaattiset tarkistukset sekä vastaa Fivan yhteisörekisterissä olevia ko. yhteisön raportointivelvoitteita.

Yhteystiedot

Teema Sähköposti
EBAn ITS-raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset (XBRL/XML) Katso Raportointi Finanssivalvonnalle
Finanssivalvonnan tiedonkeruisiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset (.csv) VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi
AIFMD-raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset sekä AIFMD-raportointivelvollisuuden muutokset AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi

STT- (sisäisen toimituksen toteutus) ja CSDR7-raportointiin liittyvät tekniset- ja tulkintakysymykset

STTHelpdesk(at)fiva.fi
Ei-konekielinen Solvenssi II -raportointi S2raportointi(at)finanssivalvonta.fi
Solvenssi II -raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset Katso Raportointi Finanssivalvonnalle
Pension Fund -raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset Katso Raportointi Finanssivalvonnalle
EKP:n valvontamaksutekijöiden raportointi ja sitä koskeva yhteydenpito EKP_valvontamaksut(at)fiva.fi
Raportointijärjestelmän uudistukseen liittyvät kysymykset NewReportingSystem(at)fiva.fi
Tarkempi jaottelu tiedonkeruista (pdf)