Viranomaistiedonkeruun luokitukset ja määritelmät

Luokituksia käytetään viranomaistiedonkeruita tarkemmin määriteltäessä. Luokitukset on ryhmitelty aihepiireittäin luokituskokonaisuuksiksi. Osa luokituksista on virallisia erikseen vahvistettuja/vahvistettavia luokituksia, joita on täydennetty viranomaistiedonkeruuta varten mm. erityisillä ryhmäluokituksilla.

Kaikki alla olevat luokitukset eivät kohdennu tiettyyn tiedonkeruukokonaisuuteen.

Luokitusten sekä täydennysohjeiden ylläpitovastuu on jaettu viranomaisten kesken alla olevan taulukon mukaisesti.

  Luokitus Ylläpitäjä
A Korkoluokitus (sidonnaisuus) Suomen Pankki
B Valuutat Suomen Pankki
I Käyttötarkoitus Suomen Pankki
J Vaadetyypit (Taseen vastaavaa puolella) Suomen Pankki
K Vaadetyypit (Taseen vastattavaa puolella) Suomen Pankki
C Maturiteetit (excel) Finanssivalvonta
L Etuyhteydessä olevat sopimuspuolet (excel) Finanssivalvonta
M Ongelmasaamiset (excel) Finanssivalvonta
O Tasearvojen muutokset (excel) Finanssivalvonta
U Taseen ulkopuoliset sitoumukset (excel) Finanssivalvonta
  Täydennys- ja tulkintaohjeet (excel) Finanssivalvonta
D Alue/maa/lääni/suuralue/maakunta Tilastokeskus
G Toimialat Tilastokeskus
S Sektoriluokitus Tilastokeskus
H Vakuudet Suomen Pankki