Raportoinnin aikaikkuna

Finanssivalvonnalla on käytössä raportoinnin sallittu aikaikkuna, jonka tarkoituksena on estää raporttien odottamattomat uudelleenlähetykset edellisille viitepäivämäärille. Raportoinnin sallittu aikaikkuna vastaa ajanjaksoa, joka alkaa raportoinnin viitepäivämäärästä (esim. 31.3.2019) ja päättyy 45 kalenteripäivän kuluttua raportoinnin määräajasta (esim. 13.5.2019 + 45 päivää). blobid0.png

Aikaikkunan ulkopuolinen raportointi voidaan sallia tilapäisesti 14 päivän ajaksi, mikäli toinen seuraavista ehdoista täyttyy:

  1. Raportoija antaa perustellun selvityksen aikaikkunan ulkopuolisen raportoinnin syystä ko. raportointia koskevaan helpdeskiin (ks. alla) ennen raportin lähetystä (esim. raportoijan itse havaitsemat virheet jonkin edellisen viitepäivämäärän raportoinnissa)
    TAI
  2. Finanssivalvonta pyytää raportoijaa korjaamaan jonkin edellisen viitepäivämäärän raportointia.

 

Ilmoitukset ja kysymykset voi lähettää sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin:

Teema Sähköposti
EBAn ITS-raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset (XBRL/XML) Katso Raportointi Finanssivalvonnalle
Finanssivalvonnan tiedonkeruisiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset (.csv) VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi
AIFMD-raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset sekä AIFMD-raportointivelvollisuuden muutokset AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi

STT- (sisäisen toimituksen toteutus) ja CSDR7-raportointiin liittyvät tekniset- ja tulkintakysymykset

STTHelpdesk(at)fiva.fi
Ei-konekielinen Solvenssi II -raportointi S2raportointi(at)finanssivalvonta.fi
Solvenssi II -raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset Katso Raportointi Finanssivalvonnalle
Pension Fund -raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset Katso Raportointi Finanssivalvonnalle
EKP:n valvontamaksutekijöiden raportointi ja sitä koskeva yhteydenpito EKP_valvontamaksut(at)fiva.fi
Raportointijärjestelmän uudistukseen liittyvät kysymykset NewReportingSystem(at)fiva.fi
Tarkempi jaottelu tiedonkeruista (pdf)