Uppgiftslämnarnivå

Uppgiftslämnarna har grupperats som olika uppgiftslämnarnivåer, som beskriver uppgiftslämnargrupper med likadan uppgiftslämnarskyldighet. En enskild uppgiftslämnarnivå är också så enhetlig som möjligt på marknaden.

Med uppgiftslämnarnivåer beskrivs uppgiftslämnarens olika former enligt följande:

  • hela institutionen (t.ex. inlåningsbank) sammanlagt inkl. alla filialer (201)
  • institutionens filial utomlands (203)
  • institutionens del i Finland (202). T.ex. en koncern eller konsolideringsgrupp inom institutionen (204/205)
  • institutionens holdingsammanslutning (236).

Varje uppgiftslämnare får en identifierare för uppgiftslämnarnivån och en s.k. enhetsbeteckning som specificerar uppgiftslämnaren. Finansinspektionen ger beteckningen då skyldigheten att lämna uppgifter börjar.

Uppgiftslämnarnivåer (pdf)