Kreditinstitut

Rapporteringskarta

Finanssektorns rapporteringskarta (pdf)

Vad ska rapporteras

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Kreditinstitut

Finanssektorns rapporteringskarta (pdf)

Finländska kreditinstitut

Föreskrifter och anvisningar / Standard Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

 

FINREP
F-tabeller

Kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 avsnitt 3
Sameuropeisk rapportering (COREP)

COREP OF Kapitalbas

 

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

se ovan

COREP LR Kapitaltäckning

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

se ovan

COREP LE Stora exponeringar

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

se ovan

COREP LCR DA Likviditetskrav

Månatligen
Läget på kalendermånadens sista dag

Den 15:e kalenderdagen efter uppgiftsdatumet

se ovan

COREP NSFR Krav på kapitalanskaffning

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

se ovan

COREP ALM

Månatligen
Läget på kalendermånadens sista dag

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Den 15:e kalenderdagen efter uppgiftsdatumet

 

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

se ovan

COREP FRTB
En grundlig revidering av
kapitaltäckningsreglerna för
handelsportföljen

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

se ovan

REM BM
Ersättning

REM HE
Högavlönade anställda

REM HR Institution
Uppgifter om högre kvoter

Årligen per 31.12.

Senast 15.6.

se ovan

G-SII
Tilläggsrapportering för
specificering och
fastställandet av G-SII buffertar

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

3.7., 2.10., 2.1., 3.4.

5/2014 avsnitt 3
Rapportering av inteckning av tillgångar

AE

 

  1. Delarna A, B och D kvartalsvis: 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
  2. Del C årsvis: 31.12.
  3. Del E halvårsvis: 30.6., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

 

6/2014 avsnitt 3
Rapportering av finansieringsplaner
FP Årligen per 31.12.

Senast 15.3.

CDR artikel 78
Kreditinstitutslag kap. 11
Tillsynsmeddelande 40/2016 - 2.6.2016

SBP CR Årligen per 31.12.

Senast 11.4.

CDR artikel 78
Kreditinstitutslag kap. 11
Tillsynsmeddelande 40/2016 - 2.6.2016

SBP RM Årligen per 31.1.

Senast 3.3.

CDR artikel 78
Kreditinstitutslag kap. 11
Tillsynsmeddelande 40/2016 - 2.6.2016

SBP IMV Årligen per 30.9.

Senast 14.10.

CDR artikel 78
Kreditinstitutslag kap. 11
Tillsynsmeddelande 40/2016 - 2.6.2016

SBP IFRS9 Årligen per 31.12.

Senast 11.4.

Europeiska bankmyndighetens beslut EBA/DC/501

IRRBB ad hoc*

Kvartalsvis
 31.12., 31.3., 30.6., 30.9.

19.2,.21.5,.19.8

Beslut av Europeiska bankmyndigheten EBA/DC/498

ESG ad hoc*

Halvårsvis eller årsvis

31.12, 30.3

15.3., 17.6., 13.12

3/2020 anvisningar om rapportering och offentliggörande av exponeringar som berörs av åtgärder mot covid-19-krisen

COVID19

Kvartalsvis

(ända till 12/2022)

12.5., 11.8., 11.11., 11.2. 

1/2014 avsnitt 4
Kreditinstitutens riskrapportering

S Läge inom banksystemet

 

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 30 bankdagar

se ovan

R Ränterisk

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 20 bankdagar

se ovan

3/2015 Luototussuhteen laskenta

LTC Rapporten om belåningsgraden

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 30 bankdagar

7/2015 avsnitt 5
Beräkning och rapportering av kapitaltäckningen i finans- och försäkringskonglomerat

RVA

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

10.5., 10.8., 10.11., 28./29.2.

7/2012 avsnitt 4
Rapportering av hypoteksbanksverksamhet

KP

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 15 bankdagar

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Föreskrifter och anvisningar 6/2019

CSDR9 

Kvartalsvis 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. 15.1., 15.4., 15.7., 15.10.

* Rapporteringsinstitut definierade separat

** Rapportering av internaliserad avveckling (CSDR)
Rapporteringsplikten baserar sig på rapportörens egna anmälan

Ytterligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbtjänst.

 

Utländska kreditinstituts finländska filialer som tar emot inlåning (säte inom EES)

Föreskrifter och anvisningar / Standard Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

 

FINREP
F-tabeller

Kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 avsnitt 3
Sameuropeisk rapportering (COREP)

 

COREP OF Kapitalbas

Endast C 15.00 (CR IP Losses) Exponeringar och förluster från utlåning där säkerheter har ställts i form av fast egendom

Årsvis
31.12.

11.2.

1/2014 avsnitt 4
Kreditinstitutens riskrapportering

S Läge inom banksystemet

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 30 bankdagar

se ovan

3/2015 Beräkning av kreditförhållande

LTC Rapportering av kreditförhållande

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 30 bankdagar

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Ytterligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbtjänst.

Utländska kreditinstituts finländska filialer som driver annan verksamhet än inlåning (säte inom EES)

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

20/2013 avsnitt 3
Rapportering av finansiell information (FINREP)

 

FINREP
F-taulukot

Kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 avsnitt 3
Sameuropeisk rapportering (COREP)

 

COREP OF Kapitalbas

Endast C 15.00 (CR IP Losses) Exponeringar och förluster från utlåning där säkerheter har ställts i form av fast egendom

Årsvis
31.12.

11.2.

1/2014 avsnitt 4
Kreditinstitutens riskrapportering

S Läge inom banksystemet

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 30 bankdagar

1/2014 avsnitt 4
Kreditinstitutens riskrapportering

3/2015 Beräkning av kreditförhållande

LTC Rapportering av kreditförhållande

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Inom 30 bankdagar

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 ja 4/2023

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

Ytterligare information om Finlands Banks rapporteringar finns i finanssektorns rapporteringskarta och i Finlands Banks webbtjänst.

EBA ITS -kvalitetssäkring

Rapporteringsskyldigheterna på blankettnivå

​Kontroller i anslutning till rapporteringens omfattning är en del av den kvalitetssäkringsprocess som gäller ITS-rapporterna. Varje rapports blankettinnehåll består av de filing indikators som beskrivs i kapitel 1.6 i dokumentet EBA XBRL Filing Rules. De beskriver vilka blanketter som rapporteras och vilka som inte rapporteras. Rapportens blankettinnehåll ska ligga i linje med rapporteringsskyldigheterna på blankettnivå. Rapporteringsskyldigheterna som gäller blanketterna baserar sig bland annat på de riskmätningsmetoder som rapportören tillämpar samt på eventuella undantag som beviljats rapportören. Rapporteringsskyldigheten som gäller en blankett kan också vara beroende av om de tröskelvärden som fastställts i regleringen har överskridits samt av uppgifter som rapporterats med andra blanketter i rapporten.

I den bifogade tabellen beskrivs rapporteringsskyldigheterna på blankettnivå när det gäller ITS-rapporterna och principerna för bestämmande av skyldigheterna samt de tillåtna filing indikator-typerna för respektive rapporteringsskyldighetskategori. Med hjälp av bestämningarna i tabellen kan man på förhand säkerställa att blankettinnehållet i de rapporter som sänts till Finansinspektionen motsvarar rapporteringsskyldigheterna på blankettnivå.

EGDQ-regler