Skyddad e-post

Företagen under tillsyn rekommenderas att skicka konfidentiell information till Finansinspektionen med skyddad e-post. Användningen av skyddad e-post gör det också möjligt att ta emot ett konfidentiellt svarsmeddelande.

Använd skyddad e-post

Anvisningar för användning av skyddad e-post finns på Finansinspektionens webbplats:

Anvisningarna för användning av skyddad e-post i rapporteringen 

Ett enskilt skyddat e-postmeddelande förvaras i tjänsten i 60 dygn, varefter det raderas. Du kan ladda ner och lagra meddelandet med bilagor till önskat ställe för senare bruk.