Lehdistötiedote 28.2.2023

Ålandsbanken Abp:lle rikemaksu laiminlyönneistä johdannaissopimuksia koskevassa raportoinnissa


Finanssivalvonta on määrännyt 60 000 euron suuruisen rikemaksun Ålandsbanken Abp:lle. Pankki on vuosina 2016‒2021 laiminlyönyt velvollisuutensa varmistaa, että tiedot kaikista sen tekemistä johdannaissopimuksista ilmoitetaan sääntelyn edellyttämällä tavalla kauppatietorekisteriin.

Velvoite ilmoittaa johdannaissopimukset kauppatietorekisteriin perustuu EU:n asetukseen OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (European Market Infrastructure Regulation, EMIR). Asetuksen tavoitteena on lisätä avoimuutta ja vähentää riskejä johdannaismarkkinoilla. Tämän vuoksi asetuksessa edellytetään, että vastapuolet ilmoittavat tiedot kaikista tekemistään johdonnaissopimuksista kauppatietorekistereihin, joista tiedot ovat siten keskitetysti helpommin Finanssivalvonnan ja muiden viranomaisten saatavilla.

Finanssivalvonta havaitsi helmikuussa 2021, että Ålandsbanken Abp:n kauppatietorekistereihin ilmoitettujen johdannaissopimuksien lukumäärä ja yhteenlaskettu nimellisarvo olivat epäilyttävän pieniä verrattuna pankin liiketoiminnan laajuuteen. Pankilta saatujen selvityksien mukaan se oli ollut siinä käsityksessä, että sen vuodesta 2016 alkaen käyttämä selvitysvälittäjä oli ilmoittanut johdannaissopimukset asianmukaisesti kauppatietorekisteriin pankin puolesta. Kaikkia pankin johdannaissopimuksia ei kuitenkaan ollut ilmoitettu kauppatietorekisteriin. Pankin vastuulla olisi ollut varmistaa, että tiedot raportoidaan sääntelyn mukaisesti.

Finanssivalvonnasta annetun lain mukaan rikemaksun määrä perustuu kokonaisarviointiin. Rikemaksun määrää arvioitaessa on otettu huomioon menettelyn laatu, laajuus ja kestoaika. Rikemaksu maksetaan valtiolle.

Rikemaksun määräämistä koskeva päätös ei ole lainvoimainen. Pankilla on oikeus valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon. Tieto päätöksen lainvoimaisuudesta on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa

Janne Häyrynen, yksikön päällikkö. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9−16.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf, ruotsiksi)

Katso myös