Valvottavaluettelo

Tällä sivulla voit tarkastella seuraavia Finanssivalvonnan valvottavien tietoja:

  • Valvottavan ja Finanssivalvonnan vastuuvalvojan yhteystiedot
  • Tieto toimiluvasta tai muusta toimintaan oikeuttavasta perusteesta
  • Rahastoyhtiön kohdalla yhtiön hallinnoimat sijoitusrahastot

Valvottavaluettelon tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa yöaikaan.

Vakuutusasiamiehet on merkitty vakuutusedustajarekisteriin