Lehdistötiedote 26.9.2017

Makrovakauspäätös: Makrovakausvälineet ennallaan. Asuntolainojen takaisinmaksuajat ja lyhennysvapaat seurannassa. Riskipainojen korotus voimaan 1.1.2018

Finanssivalvonnan johtokunnan asettama 15 prosentin alaraja sisäisiä malleja käyttävien luottolaitosten asuntolainojen keskimääräiselle riskipainolle tulee aiemmin informoidun suunnitelman mukaisesti voimaan 1.1.2018. Euroopan komissio ei vastustanut päätöstä.

Riskipainojen suuruuden perusteella määräytyy, kuinka paljon luottolaitoksen taseessa täytyy olla omia varoja suojana asuntoluotoista aiheutuvia luottotappioita vastaan. Alaraja koskee luottolaitoksen asuntoluottokannan keskimääräistä riskipainoa, ja se on asetettu vakavaraisuusasetuksen artiklan 458 nojalla.

Pankkien luotonannossa soveltama enimmäisluototussuhde säilyy 90 prosentissa (ensiasunnoissa 95 %) eikä enimmäisluototussuhteen laskennan vakuusvaatimuksia kiristetä. Muuttuva lisäpääomavaatimus säilyy nollatasolla.

Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen arvioinnin ensisijaisena perusteena käytettävä, kotimaisen yksityisen sektorin luottokannan ja bruttokansantuotteen suhteen trendipoikkeaman arvo antaa pääomavaatimukselle edelleen ohjearvon 0,0 %.

Arvion laadinnassa käytettävät täydentävät riskimittarit eivät myöskään viittaa rahoitusjärjestelmän suhdanneluonteisten haavoittuvuuksien kasvuun, joka vaatisi muuttuvan lisäpääomavaatimuksen korottamista. Keskeiset indikaattorit eivät myöskään viittaa välittömään tarpeeseen kiristää enimmäisluototussuhteen ehtoja. Finanssivalvonnan johtokunta seuraa asuntolainamarkkinoita ja kotitalouksien velkaantumista. Pankkien tulisi välttää hyvin pitkiä takaisinmaksuaikoja sekä ilman erityistä syytä myönnettäviä pitkiä lyhennysvapaita.

Finanssivalvonnan johtokunta teki päätöksensä Finanssivalvonnan johtajan esityksestä kuultuaan Suomen Pankkia, valtiovarainministeriötä sekä sosiaali- ja terveysministeriötä. Euroalueen yhteistä pankkivalvontaa koskevan sääntelyn mukaisesti päätöksestä konsultoitiin myös Euroopan keskuspankkia.

Lisätietoja antaa

Peik Granlund, makrovakausanalyytikko, puhelin 09 183 5236

Liitteet

Katso myös