Tillsynsmeddelande 17.7.2023 – 43/2023

Ändringar i föreskrifter och anvisningar 2/2023: Förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism - från den 1 september 2023 omfattar tillämpningsområdet också vissa kreditgivare och kreditförmedlare

Finansinspektionen har reviderat föreskrifter och anvisningar 2/2023: Förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Ändringarna har samband med lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (186/2023), som trädde i kraft den 1 juli 2023 och innebär att Finansinspektionen tar över tillsynen av näringsidkare som omfattas av lagens tillämpningsområde.  Till följd av ändringarna kommer föreskrifterna och anvisningarna också att gälla näringsidkare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare.

Ikraftträdande av föreskrifterna och anvisningarna

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 september 2023.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Tills den 28 juli 2023: Pekka Vasara, byråchef, tfn 09 183 5513 eller pekka.vasara(at)fiva.fi
  • Sedan den 28 juli 2023: Jonna Ekström, ledande jurist, tfn 09 183 5531 eller jonna.ekstrom(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 2/2023: Förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism