Solvenssi II -tilastotiedot

Esitetyt tilastotiedot on annettu valvottavista vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksistä ja vakuutusryhmistä direktiivin 2009/138/EY nojalla. Tiedot on annettava delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 316 artiklan 2 kohdan mukaisesti neljältä edeltävältä kalenterivuodelta. Ennen vuotta 2020, jos tietoja on saatavilla vähemmän kuin neljältä vuodelta, tiedot on annettava kaikilta saatavilla olevilta edeltäviltä vuosilta.

Solvenssi II tilastotiedot 2016–2019: Taulukko A ja B (excel)

Taulukko A sisältää seuraavat tiedot vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksistä:

  • yritysten toimialat
  • yritysten käyttämät korjaukset tai siirtymätoimenpiteet
  • varojen, velkojen ja oman varallisuuden määrät
  • lakisääteiset pääomavaatimukset – standardikaava
  • lakisääteiset pääomavaatimukset – sisäiset mallit
  • lakisääteiset pääomavaatimukset – pääomavaatimuksen korotukset

Taulukko B sisältää seuraavat tiedot vakuutusryhmistä:

  • ryhmien toimialat 
  • laskentamenetelmä ja ryhmän oma varallisuus
  • ryhmän vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR)
  • ryhmän sisäiset mallit

Solvenssi II tilastotiedot 2016–2019: Taulukko C ja D (excel)

Taulukot C ja D sisältävät valvontaviranomaista koskevia tietoja.

Solvenssi II -sääntelykokonaisuus