Työttömyyskassat

Tilastojulkaisut

Julkaisemme vuosittain työttömyyskassojen toimintaa ja taloutta kuvaavan tilaston.

Aikaisemmat tilastot löydät arkistosta.

Tilastotiedotteet

Tilastotiedote työttömyysturvasta julkaistaan kuukausittain yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa.

Suomen työttömyysturvaetuuksien kuukausitilastot:

Suomen työttömyysturvaetuuksien kuukausitilastojen yhteenveto:

Jäsenmaksut, hakemusmäärät, etuusmenot ja käsittelyajat

Julkaisemme työttömyyskassojen jäsenmaksuperusteet vuosittain, käsittelyaikoja koskevat tiedot neljännesvuosittain sekä hakemusmääriä ja etuusmenoja koskevat tiedot kuukausittain.

Aikaisemmin julkaistut tilastot löydät arkistosta.

Kela: Suomen työttömyysturvaetuuksien saajat ja maksetut etuudet

Arkisto

Tilastojulkaisut 

Finanssivalvonta julkaisee vuosittain työttömyyskassojen toimintaa ja taloutta kuvaavan tilaston.

Vuosia 2001–2005 koskevat julkaisut löytyvät julkaisuarkisto Kaisusta.

Jäsenmaksut, hakemusmäärät, etuusmenot ja käsittelyajat