Lausuntopyyntö 14.10.2013 – 6/2013

Vakuutussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet – Sijoitusjakauma käyvin arvoin liitteiden muutos

FIVA 20/01.00/2013

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa "sijoitusjakauma käyvin arvoin" liitteiden muutoksesta. Liitteiden muutetut osat on merkitty punaisella.

Muutos koskee seuraavia liitteitä:

Finanssivalvonnan Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset 14/2012

  • Liite 1.7 Sijoitusjakauma käyvin arvoin, tilinpäätös – Työeläkelaitokset
  • Liite 2.5 Sijoitusjakauma käyvin arvoin, osavuosiraportti – Työeläkelaitokset
  • Liite 3.5 Sijoitusjakauma käyvin arvoin, tilinpäätös – Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt
  • Liite 4.3 Sijoitusjakauma käyvin arvoin, osavuosiraportti – Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt

Finanssivalvonnan Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Eläkekassat ja -säätiöt 15/2012

  • Liite 1.3 Sijoitusjakauma käyvin arvoin, tilinpäätös
  • Liite 2.4 Sijoitusjakauma käyvin arvoin, osavuosiraportti

Lausunnot liitteiden muutosluonnoksesta pyydämme toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 28.10.2013.

Muutoksen sisältö ja tavoite

Sijoitusjakaumaa koskeviin liitteisiin on muutosehdotuksessa lisätty kaksi uutta riviä "Johdannaisten deltakorjattu vasta-arvo" ja "Sijoitukset ja johdannaisten deltakorjatut vasta-arvot yhteensä". Johdannaisten deltakorjattu vasta-arvo rivi kertoo eri sijoituslajeihin kirjattujen deltakorjattujen johdannaisten arvon yhteensä ja "Sijoitukset ja johdannaisten deltakorjatut vasta-arvot yhteensä" summariviä käytetään laskettaessa riskijakauman sijoituslajien suhteellista osuutta koko jakaumasta. Näin sijoituslajien suhteellinen jakauma riskikorjatussa jakaumassa näyttää oikeammalta sellaisten omaisuuslajien osalta, joissa ei käytetä johdannaisia.

Muutoksen voimaantulo

Muutettua sijoitusjakaumaa koskeva liite on tarkoitus tulla voimaan 31.12.2013

Lausuntojen julkistaminen

Finanssivalvonta julkaisee saamansa lausunnot muutettujen liitteiden julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan internet-sivustolla sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista ja että Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta ei muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon.

Lisätiedot

Lisätietoja liitteestä "sijoitusjakauma käyvin arvoin" antaa tilinpäätösasiantuntija Reija Anttila, puhelin 010 831 5343 ja sähköpostiosoite reija.anttila(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet

Liiteluonnokset

Jakelu

Työeläkevakuuttajat - Tela ry
Finanssialan Keskusliitto ry
Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry
Sosiaali- ja terveysministeriö