Valvottavatiedote 18.8.2020 – 51/2020

Muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin sijoitusrahastotoiminnan järjestämisestä ja menettelytavoista sekä vaihtoehtorahastojen hoitajista

Määräyksiin ja ohjeisiin 3/2011 Sijoitusrahastotoiminnan järjestäminen ja menettelytavat sekä 4/2014 Vaihtoehtorahaston hoitajat on tehty muutoksia. Muutoksilla määräyksiin ja ohjeisiin sisällytetään seuraavat Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeet:   

  • Tietojen antaminen toimivaltaisille viranomaisille rahamarkkinarahastoasetuksen 37 artiklan mukaisesti (ESMA34-49-173 FI)
  • Ohjeet maksuvalmiuden stressitestauksesta sijoitusrahastoissa (UCITS) ja vaihtoehtorahastoissa (AIF) (ESMA34-39-897 FI).

Määräyksissä ja ohjeissaan Finanssivalvonta suosittaa, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat ESMAn ohjeita.

Ohjeen ”Tietojen antaminen toimivaltaisille viranomaisille rahamarkkinarahastoasetuksen 37 artiklan mukaisesti” (ESMA 34-49-173 FI) tarkoitus on perustaa johdonmukaiset, tehokkaat ja vaikuttavat valvontakäytännöt ja varmistaa rahamarkkinarahastoasetuksen 37 artiklan sekä raportteja koskevan täytäntöönpanoasetuksen yleinen, yhdenmukainen ja johdonmukainen valvonta. Ohjeissa annetaan erityisesti neuvoja raportteja koskevan täytäntöönpanoasetuksen liitteessä olevan raportointimallin kentistä.

Ohjeen ”Ohjeet maksuvalmiuden stressitestauksesta sijoitusrahastoissa (UCITS) ja vaihtoehtorahastoissa (AIF)” (ESMA34-39-897 FI) tarkoituksena on saada aikaan johdonmukaiset, tehokkaat ja vaikuttavat valvontakäytännöt Euroopan finanssivalvojien järjestelmässä ja varmistaa unionin oikeuden yhteinen, yhtenäinen ja yhdenmukainen soveltaminen. Niiden tarkoituksena on erityisesti lisätä jo käytössä olevien maksuvalmiuden stressitestien vakiomuotoisuutta, yhdenmukaisuutta ja joissakin tapauksissa niiden toteutusväliä ja edistää kansallisten toimivaltaisten viranomaisten toteuttamaa maksuvalmiuden stressitestien lähentymisen valvontaa.

Kyseessä oleviin määräyksiin ja ohjeisiin tullaan syksyn aikana sisällyttämään myös ESMAn ohje koskien tulosperusteista palkkiota, kun ohjeiden käännökset ovat valmistuneet.

Muutosten voimaantulo

Määräyksiin ja ohjeisiin tehdyt muutokset tulevat voimaan seuraavasti:

  • Tietojen antaminen toimivaltaisille viranomaisille rahamarkkinarahastoasetuksen 37 artiklan mukaisesti (ESMA34-49-173 FI) ohjeen osalta 24.8.2020
  • Ohjeet maksuvalmiuden stressitestauksesta sijoitusrahastoissa (UCITS) ja vaihtoehtorahastoissa (AIF) (ESMA34-39-897 FI) osalta 16.9.2020.

Lisätietoja antaa

Hannele Alanen, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5292 tai hannele.alanen(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet