Valvottavatiedote 30.4.2024 – 30/2024

Muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin sijoitusrahastotoiminnan järjestämisestä ja menettelytavoista sekä vaihtoehtorahastojen hoitajista

Finanssivalvonta on tehnyt muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin 3/2011 Sijoitusrahastotoiminnan järjestäminen ja menettelytavat sekä 4/2014 Vaihtoehtorahaston hoitajat. Muutoksilla määräyksiin ja ohjeisiin päivitetään viittaukset päivitettyihin Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeisiin, jotka koskevat rahamarkkinarahastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 (rahamarkkinarahastoasetus) 28 artiklan mukaisia stressitestiskenaarioita.

Kyseessä on ESMAn ohjeiden vuosittainen päivitys. Rahamarkkinarahastoasetuksen 28 artiklan 7 kohdan mukaisesti ohjeet saatetaan ajan tasalle vähintään kerran vuodessa, ja niissä otetaan huomioon uusimmat markkinamuutokset. Uusin päivitetty ohje on "Rahamarkkinarahastoasetuksen mukaisia stressitestiskenaarioita koskevat ohjeet" (ESMA50-43599798-9011).

Määräyksissä ja ohjeissaan Finanssivalvonta suosittaa, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat ESMAn ohjeita.

Muutosten voimaantulo

Määräyksiin ja ohjeisiin tehdyt muutokset tulevat voimaan 6.5.2024.

Lisätietoja antaa

Marko Hovi, johtava valvoja, puhelin 09 183 5404 tai marko.hovi(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet