Valvottavatiedote 13.7.2018 – 41/2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1131 rahamarkkinarahastoista voimaan 21.7.2018 ja muutoksia ohjeisiin ja määräyksiin sijoitusrahastotoiminnan järjestämisestä ja menettelytavoista sekä vaihtoehtorahastojen hoitajista

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1131 rahamarkkinarahastoista (rahamarkkinarahastoasetus) sovelletaan 21.7.2018 alkaen. Olemassa olevien rahamarkkinarahastojen osalta asetuksen soveltamisen osalta on siirtymäaika 21.1.2019 saakka. Olemassa olevan yhteissijoitusyrityksen (UCITS) tai vaihtoehtoisen sijoitusrahaston (AIF), joka sijoittaa lyhytaikaisiin varoihin ja jonka erillisinä tai kumulatiivisina tavoitteina on tarjota rahamarkkinakorkojen mukaista tuottoa tai säilyttää sijoituksen arvo, on viimeistään 21.1.2019 toimitettava Finanssivalvonnalle hakemus sekä kaikki asiakirjat ja todisteet, jotka tarvitaan osoittamaan, että rahamarkkinarahastoasetusta noudatetaan.

Finanssivalvonta on hyväksynyt 15.5.2018 määräysten ja ohjeiden 3/2011 " Sijoitusrahastotoiminnan järjestäminen ja menettelytavat" sekä 4/2014 "Vaihtoehtorahastojen hoitajat" muutokset. Muutoksilla määräyksiin ja ohjeisiin sisällytettiin ESMAn rahamarkkinarahastoja koskevan asetuksen 28 artiklan mukaisia stressitestiskenaarioita koskevat ohjeet (ESMA34-49-115).

Finanssivalvonta suosittaa, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat ESMAn ohjetta.

Muutosten voimaantulo

Määräyksiin ja ohjeisiin tehdyt muutokset tulevat voimaan 21.7.2018.

Lisätietoja antavat

  • Marko Hovi, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5338 tai marko.hovi(at)finanssivalvonta.fi
  • Eemeli Väyrynen, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5204 eemeli.vayrynen(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet