Tillsynsmeddelande 13.7.2018 – 41/2018

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 om penningmarknadsfonder och ändringar av föreskrifter och anvisningar 3/2011 "

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 om penningmarknadsfonder (penningmarknadsfondförordning) ska tillämpas från och med den 21 juli 2018. De befintliga UCITS-fonder och AIF-fonder som omfattas av förordningen har en övergångsperiod till den 21 januari 2019. Senast den 21 januari 2019 ska befintliga UCITS-fonder eller AIF-fonder som investerar i kortfristiga tillgångar och som har som mål, enskilt eller kumulativt, att erbjuda en avkastning i linje med penningmarknadsräntan eller bevara värdet av investeringen, lämna in en ansökan till Finansinspektionen tillsammans med alla dokument och bevis som behövs för att visa att penningmarknadsfonderförordning följs.

​Finansinspektionen har den 15 maj 2018 meddelat uppdaterade föreskrifter och anvisningar 3/2011 om organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet och 4/2014 om förvaltare av alternativa investeringsfonder. I föreskrifterna och anvisningarna beaktas följande Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) riktlinjer och rekommendationer: ESMAs riktlinjer för stresstestscenarier enligt artikel 28 i förordningen om penningmarknadsfonder (ESMA34-49-115).

Finansinspektionen rekommenderar att de enheter som omfattas av riktlinjerna följer med ESMA-riktlinjerna.

Ikraftträdelse

Ändringarna av föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 21 juli 2018.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Marko Hovi, marknadsövervakare, telefon 09 183 5338 eller marko.hovi(at)finanssivalvonta.fi
  • Eemeli Väyrynen, marknadsövervakare, telefon 09 183 5204 eller eemeli.vayrynen(at)finanssivalvonta.fi.

Bilagor