Valvottavatiedote 2.12.2014 – 81/2014

Toiminnan ulkoistamista koskevien määräysten ja ohjeiden 1/2012 muutokset rahoitussektorin valvottaville tulevat voimaan 1.1.2015

Finanssivalvonta on 4.11.2014 uudistanut ulkoistamista koskevat määräykset ja ohjeet 1/2012.

Määräysten ja ohjeiden sisältö

Finanssivalvonnan ulkoistamista koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin on tehty seuraavia muutoksia: 

  • määräyksien ja ohjeiden 1/2012 nimi on muutettu vastaamaan sen kohderyhmää;
  • sääntelyssä on otettu huomioon luottolaitostoiminnasta annettu laki (610/2014) ja eräät siihen liittyvät lainmuutokset;
  • tietotekniikkaresurssien ulkoistamista ns. pilvipalvelujen käsitellään luvuissa 3 ja 6.1;
  • valvottavan ulkoistamisperiaatteiden sisältöä koskevaa ohjetta on muutettu

Lisätietoja antaa

riskiasiantuntija Tuomo Malin, puhelin 010 831 5324.

Liitteet